11 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 25/11/2020 (11/10 âm lịch)
Huế
Hà Nội
chủ nhật, 22/11
thứ hai, 23/11
thứ ba, 24/11
thứ tư, 25/11
thứ năm, 26/11
thứ sáu, 27/11
thứ bảy, 28/11
VJ
VJ568 (A_Eco)
12:50
HUI
1h15p
Bay thẳng
14:05
HAN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ566 (A_Eco)
16:45
HUI
1h15p
Bay thẳng
18:00
HAN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1542 (T-P/thông tiết kiệm)
10:55
HUI
1h20p
Bay thẳng
12:15
HAN
419.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ568 (A_Deluxe)
12:50
HUI
1h15p
Bay thẳng
14:05
HAN
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ566 (A_Deluxe)
16:45
HUI
1h15p
Bay thẳng
18:00
HAN
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1542 (K-P/thông tiết kiệm)
10:55
HUI
1h20p
Bay thẳng
12:15
HAN
1.119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1542 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:55
HUI
1h20p
Bay thẳng
12:15
HAN
1.839.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ568 (V_SBoss)
12:50
HUI
1h15p
Bay thẳng
14:05
HAN
2.150.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ566 (V_SBoss)
16:45
HUI
1h15p
Bay thẳng
18:00
HAN
2.150.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1542 (I-Phổ thông)
10:55
HUI
1h20p
Bay thẳng
12:15
HAN
2.419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1542 (C-Th/gia linh hoạt)
10:55
HUI
1h20p
Bay thẳng
12:15
HAN
2.919.000 ₫
+10 điểm