17 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 26/11/2020 (12/10 âm lịch)
Huế
Hà Nội
thứ hai, 23/11
thứ ba, 24/11
thứ tư, 25/11
thứ năm, 26/11
thứ sáu, 27/11
thứ bảy, 28/11
chủ nhật, 29/11
VJ
VJ566 (C_Eco)
22:05
HUI
1h15p
Bay thẳng
23:20
HAN
0 ₫
+10 điểm
VJ
VJ568 (A_Eco)
12:50
HUI
1h15p
Bay thẳng
14:05
HAN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1546 (A-Siêu tiết kiệm)
17:55
HUI
1h20p
Bay thẳng
19:15
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1546 (E-Siêu tiết kiệm)
17:55
HUI
1h20p
Bay thẳng
19:15
HAN
289.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ566 (A_Deluxe)
22:05
HUI
1h15p
Bay thẳng
23:20
HAN
349.500 ₫
+10 điểm
VN
VN1542 (T-P/thông tiết kiệm)
10:55
HUI
1h20p
Bay thẳng
12:15
HAN
409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1546 (R-P/thông tiêu chuẩn)
17:55
HUI
1h20p
Bay thẳng
19:15
HAN
499.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ568 (A_Deluxe)
12:50
HUI
1h15p
Bay thẳng
14:05
HAN
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1542 (K-P/thông tiết kiệm)
10:55
HUI
1h20p
Bay thẳng
12:15
HAN
1.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1546 (S-P/thông linh hoạt)
17:55
HUI
1h20p
Bay thẳng
19:15
HAN
1.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1542 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:55
HUI
1h20p
Bay thẳng
12:15
HAN
1.829.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ568 (V_SBoss)
12:50
HUI
1h15p
Bay thẳng
14:05
HAN
2.150.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ566 (V_SBoss)
22:05
HUI
1h15p
Bay thẳng
23:20
HAN
2.150.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1546 (I-Phổ thông)
17:55
HUI
1h20p
Bay thẳng
19:15
HAN
2.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1542 (I-Phổ thông)
10:55
HUI
1h20p
Bay thẳng
12:15
HAN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1546 (C-Th/gia linh hoạt)
17:55
HUI
1h20p
Bay thẳng
19:15
HAN
2.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1542 (C-Th/gia linh hoạt)
10:55
HUI
1h20p
Bay thẳng
12:15
HAN
2.909.000 ₫
+10 điểm