6 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 29/10/2021 (24/9 âm lịch)
Huế
Hà Nội
thứ ba, 26/10
thứ tư, 27/10
thứ năm, 28/10
thứ sáu, 29/10
thứ bảy, 30/10
chủ nhật, 31/10
thứ hai, 01/11
VJ
VJ566 (J_Eco)
21:10
HUI
1h15p
Bay thẳng
22:25
HAN
459.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ568 (J_Eco)
11:40
HUI
1h15p
Bay thẳng
12:55
HAN
459.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ566 (J_Deluxe)
21:10
HUI
1h15p
Bay thẳng
22:25
HAN
959.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ568 (J_Deluxe)
11:40
HUI
1h15p
Bay thẳng
12:55
HAN
959.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ566 (V_SBoss)
21:10
HUI
1h15p
Bay thẳng
22:25
HAN
2.150.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ568 (V_SBoss)
11:40
HUI
1h15p
Bay thẳng
12:55
HAN
2.150.000 ₫
+10 điểm