6 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 05/11/2021 (1/10 âm lịch)
Huế
Hà Nội
thứ ba, 02/11
thứ tư, 03/11
thứ năm, 04/11
thứ sáu, 05/11
thứ bảy, 06/11
chủ nhật, 07/11
thứ hai, 08/11
VJ
VJ566 (E1_ECO)
21:10
HUI
1h15p
Bay thẳng
22:25
HAN
39.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ568 (E1_ECO)
12:15
HUI
1h15p
Bay thẳng
13:30
HAN
39.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ566 (A1_DLX)
21:10
HUI
1h15p
Bay thẳng
22:25
HAN
709.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ568 (A1_DLX)
12:15
HUI
1h15p
Bay thẳng
13:30
HAN
709.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ566 (V_SBoss)
21:10
HUI
1h15p
Bay thẳng
22:25
HAN
2.160.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ568 (V_SBoss)
12:15
HUI
1h15p
Bay thẳng
13:30
HAN
2.160.000 ₫
+10 điểm