8 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 25/11/2021 (21/10 âm lịch)
Huế
Hà Nội
thứ hai, 22/11
thứ ba, 23/11
thứ tư, 24/11
thứ năm, 25/11
thứ sáu, 26/11
thứ bảy, 27/11
chủ nhật, 28/11
VJ
VJ566 (E1_ECO)
21:10
HUI
1h15p
Bay thẳng
22:25
HAN
39.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ568 (E1_ECO)
12:15
HUI
1h15p
Bay thẳng
13:30
HAN
39.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1202 (ECONOMYSAVER)
12:35
HUI
1h15p
Bay thẳng
13:50
HAN
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ566 (A1_DLX)
21:10
HUI
1h15p
Bay thẳng
22:25
HAN
709.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ568 (A1_DLX)
12:15
HUI
1h15p
Bay thẳng
13:30
HAN
709.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1202 (BUSINESSSMART)
12:35
HUI
1h15p
Bay thẳng
13:50
HAN
1.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ566 (A1_DLX)
21:10
HUI
1h15p
Bay thẳng
22:25
HAN
2.160.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ568 (A1_DLX)
12:15
HUI
1h15p
Bay thẳng
13:30
HAN
2.160.000 ₫
+10 điểm