21 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 21/09/2020 (5/8 âm lịch)
Huế
Hà Nội
thứ sáu, 18/09
thứ bảy, 19/09
chủ nhật, 20/09
thứ hai, 21/09
thứ ba, 22/09
thứ tư, 23/09
thứ năm, 24/09
VJ
VJ568 (A_Eco)
14:00
HUI
1h15p
Bay thẳng
15:15
HAN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ564 (Z_Eco)
13:00
HUI
1h15p
Bay thẳng
14:15
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ566 (W_Eco)
21:10
HUI
1h15p
Bay thẳng
22:25
HAN
279.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1546 (E-Siêu tiết kiệm)
17:55
HUI
1h20p
Bay thẳng
19:15
HAN
319.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1202 (Bamboo Plus)
19:05
HUI
1h15p
Bay thẳng
20:20
HAN
500.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1546 (R-P/thông tiêu chuẩn)
17:55
HUI
1h20p
Bay thẳng
19:15
HAN
529.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ568 (A_Deluxe)
14:00
HUI
1h15p
Bay thẳng
15:15
HAN
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1542 (Q-P/thông tiết kiệm)
12:25
HUI
1h20p
Bay thẳng
13:45
HAN
809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1548 (L-P/thông tiết kiệm)
21:10
HUI
1h20p
Bay thẳng
22:30
HAN
1.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1542 (S-P/thông linh hoạt)
12:25
HUI
1h20p
Bay thẳng
13:45
HAN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1546 (S-P/thông linh hoạt)
17:55
HUI
1h20p
Bay thẳng
19:15
HAN
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1548 (S-P/thông tiêu chuẩn)
21:10
HUI
1h20p
Bay thẳng
22:30
HAN
1.853.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ566 (W_Eco)
21:10
HUI
1h15p
Bay thẳng
22:25
HAN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ564 (Z_Eco)
13:00
HUI
1h15p
Bay thẳng
14:15
HAN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ568 (V_SBoss)
14:00
HUI
1h15p
Bay thẳng
15:15
HAN
2.150.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1202 (Bamboo Business)
19:05
HUI
1h15p
Bay thẳng
20:20
HAN
2.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1542 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
12:25
HUI
1h20p
Bay thẳng
13:45
HAN
2.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1546 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
17:55
HUI
1h20p
Bay thẳng
19:15
HAN
2.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1542 (C-Th/gia linh hoạt)
12:25
HUI
1h20p
Bay thẳng
13:45
HAN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1546 (C-Th/gia linh hoạt)
17:55
HUI
1h20p
Bay thẳng
19:15
HAN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1548 (C-Th/gia linh hoạt)
21:10
HUI
1h20p
Bay thẳng
22:30
HAN
2.999.000 ₫
+10 điểm