51 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 04/12/2020 (20/10 âm lịch)
Huế
TP Hồ Chí Minh
thứ ba, 01/12
thứ tư, 02/12
thứ năm, 03/12
thứ sáu, 04/12
thứ bảy, 05/12
chủ nhật, 06/12
thứ hai, 07/12
VJ
VJ315 (E_Eco)
23:55
HUI
22h30p
Bay thẳng
01:25
SGN
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ313 (A_Eco)
22:25
HUI
1h15p
Bay thẳng
23:40
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ317 (A_Eco)
23:25
HUI
22h35p
Bay thẳng
00:50
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ303 (Z_Eco)
08:30
HUI
1h25p
Bay thẳng
09:55
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ305 (Z_Eco)
14:40
HUI
1h25p
Bay thẳng
16:05
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1379 (G-Siêu tiết kiệm)
22:35
HUI
1h40p
Bay thẳng
00:15
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1371 (G-Siêu tiết kiệm)
08:55
HUI
1h40p
Bay thẳng
10:35
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1373 (G-Siêu tiết kiệm)
10:45
HUI
1h40p
Bay thẳng
12:25
SGN
209.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ309 (W_Eco)
12:20
HUI
1h25p
Bay thẳng
13:45
SGN
279.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1379 (E-Siêu tiết kiệm)
22:35
HUI
1h40p
Bay thẳng
00:15
SGN
309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1375 (E-Siêu tiết kiệm)
12:15
HUI
1h40p
Bay thẳng
13:55
SGN
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1373 (E-Siêu tiết kiệm)
10:45
HUI
1h40p
Bay thẳng
12:25
SGN
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1371 (E-Siêu tiết kiệm)
08:55
HUI
1h40p
Bay thẳng
10:35
SGN
319.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ311 (I_Eco)
14:55
HUI
1h25p
Bay thẳng
16:20
SGN
549.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ313 (A_Deluxe)
22:25
HUI
1h15p
Bay thẳng
23:40
SGN
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ315 (A_Deluxe)
23:55
HUI
22h30p
Bay thẳng
01:25
SGN
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ317 (A_Deluxe)
23:25
HUI
22h35p
Bay thẳng
00:50
SGN
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ303 (Z_Deluxe)
08:30
HUI
1h25p
Bay thẳng
09:55
SGN
749.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ305 (Z_Deluxe)
14:40
HUI
1h25p
Bay thẳng
16:05
SGN
749.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ309 (W_Deluxe)
12:20
HUI
1h25p
Bay thẳng
13:45
SGN
799.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ307 (L_Eco)
18:10
HUI
1h25p
Bay thẳng
19:35
SGN
939.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ311 (I_Deluxe)
14:55
HUI
1h25p
Bay thẳng
16:20
SGN
1.029.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1379 (K-P/thông tiết kiệm)
22:35
HUI
1h40p
Bay thẳng
00:15
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1377 (K-P/thông tiết kiệm)
17:50
HUI
1h40p
Bay thẳng
19:30
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1375 (K-P/thông tiết kiệm)
12:15
HUI
1h40p
Bay thẳng
13:55
SGN
1.219.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1373 (K-P/thông tiết kiệm)
10:45
HUI
1h40p
Bay thẳng
12:25
SGN
1.219.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1371 (K-P/thông tiết kiệm)
08:55
HUI
1h40p
Bay thẳng
10:35
SGN
1.219.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ307 (L_Deluxe)
18:10
HUI
1h25p
Bay thẳng
19:35
SGN
1.339.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1379 (M-P/thông tiêu chuẩn)
22:35
HUI
1h40p
Bay thẳng
00:15
SGN
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1377 (M-P/thông tiêu chuẩn)
17:50
HUI
1h40p
Bay thẳng
19:30
SGN
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1375 (M-P/thông tiêu chuẩn)
12:15
HUI
1h40p
Bay thẳng
13:55
SGN
1.839.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1373 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:45
HUI
1h40p
Bay thẳng
12:25
SGN
1.839.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1371 (M-P/thông tiêu chuẩn)
08:55
HUI
1h40p
Bay thẳng
10:35
SGN
1.839.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ307 (V_SBoss)
18:10
HUI
1h25p
Bay thẳng
19:35
SGN
2.150.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ311 (I_Deluxe)
14:55
HUI
1h25p
Bay thẳng
16:20
SGN
2.150.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ309 (V_SBoss)
12:20
HUI
1h25p
Bay thẳng
13:45
SGN
2.150.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ303 (V_SBoss)
08:30
HUI
1h25p
Bay thẳng
09:55
SGN
2.150.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ313 (V_SBoss)
22:25
HUI
1h15p
Bay thẳng
23:40
SGN
2.150.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ315 (V_SBoss)
23:55
HUI
22h30p
Bay thẳng
01:25
SGN
2.150.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ305 (Y_SBoss)
14:40
HUI
1h25p
Bay thẳng
16:05
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ317 (Y_SBoss)
23:25
HUI
22h35p
Bay thẳng
00:50
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1379 (I-Phổ thông)
22:35
HUI
1h40p
Bay thẳng
00:15
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1375 (I-Phổ thông)
12:15
HUI
1h40p
Bay thẳng
13:55
SGN
2.419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1373 (I-Phổ thông)
10:45
HUI
1h40p
Bay thẳng
12:25
SGN
2.419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1377 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
17:50
HUI
1h40p
Bay thẳng
19:30
SGN
2.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1371 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
08:55
HUI
1h40p
Bay thẳng
10:35
SGN
2.619.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1379 (C-Th/gia linh hoạt)
22:35
HUI
1h40p
Bay thẳng
00:15
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1377 (C-Th/gia linh hoạt)
17:50
HUI
1h40p
Bay thẳng
19:30
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1375 (C-Th/gia linh hoạt)
12:15
HUI
1h40p
Bay thẳng
13:55
SGN
2.919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1373 (C-Th/gia linh hoạt)
10:45
HUI
1h40p
Bay thẳng
12:25
SGN
2.919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1371 (C-Th/gia linh hoạt)
08:55
HUI
1h40p
Bay thẳng
10:35
SGN
2.919.000 ₫
+10 điểm