26 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 07/06/2020 (16/4 âm lịch)
Huế
TP Hồ Chí Minh
thứ năm, 04/06
thứ sáu, 05/06
thứ bảy, 06/06
chủ nhật, 07/06
thứ hai, 08/06
thứ ba, 09/06
thứ tư, 10/06
VJ
VJ315 (E_Promo)
20:00
HUI
1h25p
Bay thẳng
21:25
SGN
1.600 ₫
+10 điểm
VJ
VJ313 (E_Promo)
12:40
HUI
1h25p
Bay thẳng
14:05
SGN
1.600 ₫
+10 điểm
VJ
VJ317 (A_Promo)
23:05
HUI
22h35p
Bay thẳng
00:30
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ315 (Z_Eco)
20:00
HUI
1h25p
Bay thẳng
21:25
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ313 (Z_Eco)
12:40
HUI
1h25p
Bay thẳng
14:05
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ317 (Z_Eco)
23:05
HUI
22h35p
Bay thẳng
00:30
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ301 (W_Eco)
10:30
HUI
1h25p
Bay thẳng
11:55
SGN
279.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ303 (U_Eco)
08:35
HUI
1h25p
Bay thẳng
10:00
SGN
369.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ309 (J_Eco)
15:35
HUI
1h25p
Bay thẳng
17:00
SGN
459.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ311 (J_Eco)
14:25
HUI
1h25p
Bay thẳng
15:50
SGN
459.000 ₫
+10 điểm
BL
BL503 (Starter)
11:35
HUI
1h30p
Bay thẳng
13:05
SGN
470.000 ₫
+10 điểm
BL
BL 503 (Starter-Base)
11:35
HUI
1h30p
Bay thẳng
13:05
SGN
470.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ307 (I_Eco)
17:40
HUI
1h25p
Bay thẳng
19:05
SGN
549.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ305 (I_Eco)
19:25
HUI
1h25p
Bay thẳng
20:50
SGN
549.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1373 (M)
13:25
HUI
1h40p
Bay thẳng
15:05
SGN
1.819.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1375 (M)
18:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
19:50
SGN
1.819.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1379 (M)
21:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
22:50
SGN
1.819.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ301 (V_SBoss)
10:30
HUI
1h25p
Bay thẳng
11:55
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ303 (V_SBoss)
08:35
HUI
1h25p
Bay thẳng
10:00
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ307 (V_SBoss)
17:40
HUI
1h25p
Bay thẳng
19:05
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ309 (V_SBoss)
15:35
HUI
1h25p
Bay thẳng
17:00
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ311 (V_SBoss)
14:25
HUI
1h25p
Bay thẳng
15:50
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ305 (V_SBoss)
19:25
HUI
1h25p
Bay thẳng
20:50
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ315 (V_SBoss)
20:00
HUI
1h25p
Bay thẳng
21:25
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ313 (V_SBoss)
12:40
HUI
1h25p
Bay thẳng
14:05
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ317 (Y_SBoss)
23:05
HUI
22h35p
Bay thẳng
00:30
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm