27 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 01/06/2020 (10/4 âm lịch)
Huế
TP Hồ Chí Minh
thứ sáu, 29/05
thứ bảy, 30/05
chủ nhật, 31/05
thứ hai, 01/06
thứ ba, 02/06
thứ tư, 03/06
thứ năm, 04/06
VJ
VJ315 (E_Promo)
20:00
HUI
1h25p
Bay thẳng
21:25
SGN
1.600 ₫
+10 điểm
VJ
VJ313 (E_Promo)
12:40
HUI
1h25p
Bay thẳng
14:05
SGN
1.600 ₫
+10 điểm
VJ
VJ317 (E_Promo)
23:05
HUI
22h35p
Bay thẳng
00:30
SGN
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ301 (A_Promo)
10:25
HUI
1h25p
Bay thẳng
11:50
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ307 (A_Promo)
17:00
HUI
1h25p
Bay thẳng
18:25
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ309 (A_Promo)
14:55
HUI
1h25p
Bay thẳng
16:20
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ305 (A_Promo)
19:00
HUI
1h25p
Bay thẳng
20:25
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ301 (Z_Eco)
10:25
HUI
1h25p
Bay thẳng
11:50
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ303 (Z_Eco)
08:35
HUI
1h25p
Bay thẳng
10:00
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ307 (Z_Eco)
17:00
HUI
1h25p
Bay thẳng
18:25
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ309 (Z_Eco)
14:55
HUI
1h25p
Bay thẳng
16:20
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ311 (Z_Eco)
14:25
HUI
1h25p
Bay thẳng
15:50
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ305 (Z_Eco)
19:00
HUI
1h25p
Bay thẳng
20:25
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ315 (Z_Eco)
20:00
HUI
1h25p
Bay thẳng
21:25
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ313 (Z_Eco)
12:40
HUI
1h25p
Bay thẳng
14:05
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ317 (Z_Eco)
23:05
HUI
22h35p
Bay thẳng
00:30
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
BL
BL503 (Starter)
11:35
HUI
1h30p
Bay thẳng
13:05
SGN
470.000 ₫
+10 điểm
BL
BL 503 (Starter-Base)
11:35
HUI
1h30p
Bay thẳng
13:05
SGN
470.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ301 (V_SBoss)
10:25
HUI
1h25p
Bay thẳng
11:50
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ303 (V_SBoss)
08:35
HUI
1h25p
Bay thẳng
10:00
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ307 (V_SBoss)
17:00
HUI
1h25p
Bay thẳng
18:25
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ309 (V_SBoss)
14:55
HUI
1h25p
Bay thẳng
16:20
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ311 (V_SBoss)
14:25
HUI
1h25p
Bay thẳng
15:50
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ305 (V_SBoss)
19:00
HUI
1h25p
Bay thẳng
20:25
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ315 (V_SBoss)
20:00
HUI
1h25p
Bay thẳng
21:25
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ313 (V_SBoss)
12:40
HUI
1h25p
Bay thẳng
14:05
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ317 (Y_SBoss)
23:05
HUI
22h35p
Bay thẳng
00:30
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm