26 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 23/07/2020 (3/6 âm lịch)
Huế
TP Hồ Chí Minh
thứ hai, 20/07
thứ ba, 21/07
thứ tư, 22/07
thứ năm, 23/07
thứ sáu, 24/07
thứ bảy, 25/07
chủ nhật, 26/07
VN
VN1373 (G_promo)
13:25
HUI
1h40p
Bay thẳng
15:05
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1379 (G_promo)
16:30
HUI
1h40p
Bay thẳng
18:10
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7373 (G_promo)
20:55
HUI
1h40p
Bay thẳng
22:35
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1371 (E)
08:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
09:50
SGN
309.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ301 (U_Eco)
10:25
HUI
1h25p
Bay thẳng
11:50
SGN
369.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ303 (U_Eco)
08:35
HUI
1h25p
Bay thẳng
10:00
SGN
369.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ311 (U_Eco)
14:25
HUI
1h25p
Bay thẳng
15:50
SGN
369.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ315 (U_Eco)
18:05
HUI
1h25p
Bay thẳng
19:30
SGN
369.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ305 (U_Eco)
19:00
HUI
1h25p
Bay thẳng
20:25
SGN
369.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ317 (U_Eco)
21:20
HUI
1h25p
Bay thẳng
22:45
SGN
369.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ313 (U_Eco)
13:50
HUI
1h25p
Bay thẳng
15:15
SGN
369.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ319 (U_Eco)
22:30
HUI
1h25p
Bay thẳng
23:55
SGN
369.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1375 (T)
18:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
19:50
SGN
409.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ309 (J_Eco)
14:55
HUI
1h25p
Bay thẳng
16:20
SGN
459.000 ₫
+10 điểm
BL
BL503 (Starter)
11:35
HUI
1h30p
Bay thẳng
13:05
SGN
550.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ307 (B_Eco)
17:00
HUI
1h25p
Bay thẳng
18:25
SGN
639.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ301 (U_Eco)
10:25
HUI
1h25p
Bay thẳng
11:50
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ303 (U_Eco)
08:35
HUI
1h25p
Bay thẳng
10:00
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ307 (B_Eco)
17:00
HUI
1h25p
Bay thẳng
18:25
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ309 (J_Eco)
14:55
HUI
1h25p
Bay thẳng
16:20
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ311 (U_Eco)
14:25
HUI
1h25p
Bay thẳng
15:50
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ315 (U_Eco)
18:05
HUI
1h25p
Bay thẳng
19:30
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ305 (U_Eco)
19:00
HUI
1h25p
Bay thẳng
20:25
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ317 (U_Eco)
21:20
HUI
1h25p
Bay thẳng
22:45
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ313 (U_Eco)
13:50
HUI
1h25p
Bay thẳng
15:15
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ319 (U_Eco)
22:30
HUI
1h25p
Bay thẳng
23:55
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm