53 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 22/08/2020 (4/7 âm lịch)
Huế
TP Hồ Chí Minh
thứ tư, 19/08
thứ năm, 20/08
thứ sáu, 21/08
thứ bảy, 22/08
chủ nhật, 23/08
thứ hai, 24/08
thứ ba, 25/08
VJ
VJ303 (A_Promo)
08:35
HUI
1h25p
Bay thẳng
10:00
SGN
129.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ319 (A_Promo)
22:15
HUI
1h25p
Bay thẳng
23:40
SGN
129.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ301 (Z_Eco)
10:25
HUI
1h25p
Bay thẳng
11:50
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ303 (Z_Eco)
08:35
HUI
1h25p
Bay thẳng
10:00
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ305 (Z_Eco)
20:05
HUI
1h25p
Bay thẳng
21:30
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ307 (Z_Eco)
17:00
HUI
1h25p
Bay thẳng
18:25
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ309 (Z_Eco)
15:10
HUI
1h25p
Bay thẳng
16:35
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ311 (Z_Eco)
14:25
HUI
1h25p
Bay thẳng
15:50
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ319 (Z_Eco)
22:15
HUI
1h25p
Bay thẳng
23:40
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ315 (Z_Eco)
23:30
HUI
22h35p
Bay thẳng
00:55
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1373 (A-Siêu tiết kiệm)
14:50
HUI
1h40p
Bay thẳng
16:30
SGN
219.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7375 (G-Siêu tiết kiệm)
10:40
HUI
1h40p
Bay thẳng
12:20
SGN
219.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ317 (W_Eco)
23:05
HUI
22h35p
Bay thẳng
00:30
SGN
279.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1373 (E-Siêu tiết kiệm)
14:50
HUI
1h40p
Bay thẳng
16:30
SGN
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4195 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
11:35
HUI
1h30p
Bay thẳng
13:05
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1375 (T-P/thông tiết kiệm)
18:25
HUI
1h40p
Bay thẳng
20:05
SGN
419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1371 (T-P/thông tiết kiệm)
08:15
HUI
1h40p
Bay thẳng
09:55
SGN
419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1379 (T-P/thông tiết kiệm)
20:55
HUI
1h40p
Bay thẳng
22:35
SGN
419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4195 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
11:35
HUI
1h30p
Bay thẳng
13:05
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1373 (R-P/thông tiêu chuẩn)
14:50
HUI
1h40p
Bay thẳng
16:30
SGN
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1375 (R-P/thông tiêu chuẩn)
18:25
HUI
1h40p
Bay thẳng
20:05
SGN
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1371 (R-P/thông tiêu chuẩn)
08:15
HUI
1h40p
Bay thẳng
09:55
SGN
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1379 (R-P/thông tiêu chuẩn)
20:55
HUI
1h40p
Bay thẳng
22:35
SGN
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7373 (R-P/thông tiêu chuẩn)
16:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
17:50
SGN
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7375 (R-P/thông tiêu chuẩn)
10:40
HUI
1h40p
Bay thẳng
12:20
SGN
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1373 (S-P/thông linh hoạt)
14:50
HUI
1h40p
Bay thẳng
16:30
SGN
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1375 (S-P/thông linh hoạt)
18:25
HUI
1h40p
Bay thẳng
20:05
SGN
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1371 (S-P/thông linh hoạt)
08:15
HUI
1h40p
Bay thẳng
09:55
SGN
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1379 (S-P/thông linh hoạt)
20:55
HUI
1h40p
Bay thẳng
22:35
SGN
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7373 (S-P/thông linh hoạt)
16:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
17:50
SGN
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7375 (S-P/thông linh hoạt)
10:40
HUI
1h40p
Bay thẳng
12:20
SGN
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4195 (M-P/thông tiêu chuẩn)
11:35
HUI
1h30p
Bay thẳng
13:05
SGN
1.829.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ301 (Y_SBoss)
10:25
HUI
1h25p
Bay thẳng
11:50
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ303 (Y_SBoss)
08:35
HUI
1h25p
Bay thẳng
10:00
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ305 (Y_SBoss)
20:05
HUI
1h25p
Bay thẳng
21:30
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ307 (Y_SBoss)
17:00
HUI
1h25p
Bay thẳng
18:25
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ309 (Y_SBoss)
15:10
HUI
1h25p
Bay thẳng
16:35
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ311 (Y_SBoss)
14:25
HUI
1h25p
Bay thẳng
15:50
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ319 (Y_SBoss)
22:15
HUI
1h25p
Bay thẳng
23:40
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ317 (W_Eco)
23:05
HUI
22h35p
Bay thẳng
00:30
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ315 (Y_SBoss)
23:30
HUI
22h35p
Bay thẳng
00:55
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1373 (I-Phổ thông)
14:50
HUI
1h40p
Bay thẳng
16:30
SGN
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1375 (I-Phổ thông)
18:25
HUI
1h40p
Bay thẳng
20:05
SGN
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1371 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
08:15
HUI
1h40p
Bay thẳng
09:55
SGN
2.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1379 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
20:55
HUI
1h40p
Bay thẳng
22:35
SGN
2.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7373 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
16:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
17:50
SGN
2.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7375 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
10:40
HUI
1h40p
Bay thẳng
12:20
SGN
2.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1373 (C-Th/gia linh hoạt)
14:50
HUI
1h40p
Bay thẳng
16:30
SGN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1375 (C-Th/gia linh hoạt)
18:25
HUI
1h40p
Bay thẳng
20:05
SGN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1371 (C-Th/gia linh hoạt)
08:15
HUI
1h40p
Bay thẳng
09:55
SGN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1379 (C-Th/gia linh hoạt)
20:55
HUI
1h40p
Bay thẳng
22:35
SGN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7373 (C-Th/gia linh hoạt)
16:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
17:50
SGN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7375 (C-Th/gia linh hoạt)
10:40
HUI
1h40p
Bay thẳng
12:20
SGN
2.929.000 ₫
+10 điểm