35 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 28/08/2020 (10/7 âm lịch)
Huế
TP Hồ Chí Minh
thứ ba, 25/08
thứ tư, 26/08
thứ năm, 27/08
thứ sáu, 28/08
thứ bảy, 29/08
chủ nhật, 30/08
thứ hai, 31/08
VJ
VJ301 (Z_Eco)
10:25
HUI
1h25p
Bay thẳng
11:50
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ303 (Z_Eco)
08:35
HUI
1h25p
Bay thẳng
10:00
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ309 (Z_Eco)
14:55
HUI
1h25p
Bay thẳng
16:20
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ311 (Z_Eco)
14:25
HUI
1h25p
Bay thẳng
15:50
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ305 (Z_Eco)
20:00
HUI
1h25p
Bay thẳng
21:25
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ317 (Z_Eco)
23:05
HUI
22h35p
Bay thẳng
00:30
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ315 (Z_Eco)
23:30
HUI
22h35p
Bay thẳng
00:55
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ307 (U_Eco)
17:00
HUI
1h25p
Bay thẳng
18:25
SGN
369.000 ₫
+10 điểm
BL
BL 503 (Starter-Base)
11:35
HUI
1h30p
Bay thẳng
13:05
SGN
370.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1103 (Bamboo Plus)
21:05
HUI
1h25p
Bay thẳng
22:30
SGN
680.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4195 (E-Siêu tiết kiệm)
11:35
HUI
1h30p
Bay thẳng
13:05
SGN
699.000 ₫
+10 điểm
BL
BL503 (Starter Base)
11:35
HUI
1h30p
Bay thẳng
13:05
SGN
810.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4195 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
11:35
HUI
1h30p
Bay thẳng
13:05
SGN
1.199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1371 (L-P/thông tiết kiệm)
08:20
HUI
1h30p
Bay thẳng
09:50
SGN
1.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1373 (L-P/thông tiết kiệm)
13:45
HUI
1h30p
Bay thẳng
15:15
SGN
1.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1375 (L-P/thông tiết kiệm)
17:50
HUI
1h30p
Bay thẳng
19:20
SGN
1.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1379 (L-P/thông tiết kiệm)
21:00
HUI
1h30p
Bay thẳng
22:30
SGN
1.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1371 (S-P/thông tiêu chuẩn)
08:20
HUI
1h30p
Bay thẳng
09:50
SGN
1.853.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1373 (S-P/thông tiêu chuẩn)
13:45
HUI
1h30p
Bay thẳng
15:15
SGN
1.853.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1375 (S-P/thông tiêu chuẩn)
17:50
HUI
1h30p
Bay thẳng
19:20
SGN
1.853.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1379 (S-P/thông tiêu chuẩn)
21:00
HUI
1h30p
Bay thẳng
22:30
SGN
1.853.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4195 (M-P/thông tiêu chuẩn)
11:35
HUI
1h30p
Bay thẳng
13:05
SGN
1.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ301 (Y_SBoss)
10:25
HUI
1h25p
Bay thẳng
11:50
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ303 (Y_SBoss)
08:35
HUI
1h25p
Bay thẳng
10:00
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ307 (Y_SBoss)
17:00
HUI
1h25p
Bay thẳng
18:25
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ309 (Y_SBoss)
14:55
HUI
1h25p
Bay thẳng
16:20
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ311 (Y_SBoss)
14:25
HUI
1h25p
Bay thẳng
15:50
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ305 (Y_SBoss)
20:00
HUI
1h25p
Bay thẳng
21:25
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ317 (Y_SBoss)
23:05
HUI
22h35p
Bay thẳng
00:30
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ315 (Y_SBoss)
23:30
HUI
22h35p
Bay thẳng
00:55
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1103 (Bamboo Business)
21:05
HUI
1h25p
Bay thẳng
22:30
SGN
2.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1371 (C-Th/gia linh hoạt)
08:20
HUI
1h30p
Bay thẳng
09:50
SGN
2.999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1373 (C-Th/gia linh hoạt)
13:45
HUI
1h30p
Bay thẳng
15:15
SGN
2.999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1375 (C-Th/gia linh hoạt)
17:50
HUI
1h30p
Bay thẳng
19:20
SGN
2.999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1379 (C-Th/gia linh hoạt)
21:00
HUI
1h30p
Bay thẳng
22:30
SGN
2.999.000 ₫
+10 điểm