21 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 30/08/2020 (12/7 âm lịch)
Huế
TP Hồ Chí Minh
thứ năm, 27/08
thứ sáu, 28/08
thứ bảy, 29/08
chủ nhật, 30/08
thứ hai, 31/08
thứ ba, 01/09
thứ tư, 02/09
VJ
VJ301 (U_Eco)
10:25
HUI
1h25p
Bay thẳng
11:50
SGN
369.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ303 (U_Eco)
08:35
HUI
1h25p
Bay thẳng
10:00
SGN
369.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ309 (U_Eco)
14:55
HUI
1h25p
Bay thẳng
16:20
SGN
369.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ311 (U_Eco)
14:25
HUI
1h25p
Bay thẳng
15:50
SGN
369.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ305 (U_Eco)
20:00
HUI
1h25p
Bay thẳng
21:25
SGN
369.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ317 (U_Eco)
23:05
HUI
22h35p
Bay thẳng
00:30
SGN
369.000 ₫
+10 điểm
BL
BL503 (Starter)
11:35
HUI
1h30p
Bay thẳng
13:05
SGN
370.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ315 (U_Eco)
23:30
HUI
22h35p
Bay thẳng
00:55
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1371 (N)
08:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
09:50
SGN
609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1373 (N)
13:25
HUI
1h40p
Bay thẳng
15:05
SGN
609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1379 (N)
21:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
22:50
SGN
609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1375 (Q)
18:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
19:50
SGN
709.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ307 (H_Eco)
17:00
HUI
1h25p
Bay thẳng
18:25
SGN
739.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ301 (Y_SBoss)
10:25
HUI
1h25p
Bay thẳng
11:50
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ303 (Y_SBoss)
08:35
HUI
1h25p
Bay thẳng
10:00
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ307 (Y_SBoss)
17:00
HUI
1h25p
Bay thẳng
18:25
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ309 (Y_SBoss)
14:55
HUI
1h25p
Bay thẳng
16:20
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ311 (Y_SBoss)
14:25
HUI
1h25p
Bay thẳng
15:50
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ305 (Y_SBoss)
20:00
HUI
1h25p
Bay thẳng
21:25
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ317 (Y_SBoss)
23:05
HUI
22h35p
Bay thẳng
00:30
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ315 (Y_SBoss)
23:30
HUI
22h35p
Bay thẳng
00:55
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm