40 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 31/08/2020 (13/7 âm lịch)
Huế
TP Hồ Chí Minh
thứ sáu, 28/08
thứ bảy, 29/08
chủ nhật, 30/08
thứ hai, 31/08
thứ ba, 01/09
thứ tư, 02/09
thứ năm, 03/09
VJ
VJ317 (U_Eco)
23:05
HUI
22h35p
Bay thẳng
00:30
SGN
369.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ315 (U_Eco)
23:30
HUI
22h35p
Bay thẳng
00:55
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ307 (I_Eco)
17:00
HUI
1h25p
Bay thẳng
18:25
SGN
549.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ309 (I_Eco)
15:10
HUI
1h25p
Bay thẳng
16:35
SGN
549.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ301 (I_Eco)
10:25
HUI
1h25p
Bay thẳng
11:50
SGN
549.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ303 (I_Eco)
08:35
HUI
1h25p
Bay thẳng
10:00
SGN
549.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ311 (I_Eco)
14:25
HUI
1h25p
Bay thẳng
15:50
SGN
549.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ305 (I_Eco)
20:05
HUI
1h25p
Bay thẳng
21:30
SGN
549.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ319 (I_Eco)
22:15
HUI
1h25p
Bay thẳng
23:40
SGN
549.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1379 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
21:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
22:50
SGN
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4195 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
11:35
HUI
1h30p
Bay thẳng
13:05
SGN
609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1371 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
08:15
HUI
1h40p
Bay thẳng
09:55
SGN
629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1373 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
14:35
HUI
1h40p
Bay thẳng
16:15
SGN
629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7373 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
16:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
17:50
SGN
629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7375 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
10:40
HUI
1h40p
Bay thẳng
12:20
SGN
629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1375 (K-P/thông tiết kiệm)
18:15
HUI
1h40p
Bay thẳng
19:55
SGN
1.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1379 (S-P/thông linh hoạt)
21:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
22:50
SGN
1.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1371 (S-P/thông linh hoạt)
08:15
HUI
1h40p
Bay thẳng
09:55
SGN
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1373 (S-P/thông linh hoạt)
14:35
HUI
1h40p
Bay thẳng
16:15
SGN
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1375 (S-P/thông linh hoạt)
18:15
HUI
1h40p
Bay thẳng
19:55
SGN
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7373 (S-P/thông linh hoạt)
16:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
17:50
SGN
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7375 (S-P/thông linh hoạt)
10:40
HUI
1h40p
Bay thẳng
12:20
SGN
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4195 (M-P/thông tiêu chuẩn)
11:35
HUI
1h30p
Bay thẳng
13:05
SGN
1.829.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ307 (Y_SBoss)
17:00
HUI
1h25p
Bay thẳng
18:25
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ309 (Y_SBoss)
15:10
HUI
1h25p
Bay thẳng
16:35
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ301 (Y_SBoss)
10:25
HUI
1h25p
Bay thẳng
11:50
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ303 (Y_SBoss)
08:35
HUI
1h25p
Bay thẳng
10:00
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ311 (Y_SBoss)
14:25
HUI
1h25p
Bay thẳng
15:50
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ305 (Y_SBoss)
20:05
HUI
1h25p
Bay thẳng
21:30
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ317 (U_Eco)
23:05
HUI
22h35p
Bay thẳng
00:30
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ319 (Y_SBoss)
22:15
HUI
1h25p
Bay thẳng
23:40
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ315 (Y_SBoss)
23:30
HUI
22h35p
Bay thẳng
00:55
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1371 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
08:15
HUI
1h40p
Bay thẳng
09:55
SGN
2.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1373 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
14:35
HUI
1h40p
Bay thẳng
16:15
SGN
2.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1379 (C-Th/gia linh hoạt)
21:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
22:50
SGN
2.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1371 (C-Th/gia linh hoạt)
08:15
HUI
1h40p
Bay thẳng
09:55
SGN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1373 (C-Th/gia linh hoạt)
14:35
HUI
1h40p
Bay thẳng
16:15
SGN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1375 (C-Th/gia linh hoạt)
18:15
HUI
1h40p
Bay thẳng
19:55
SGN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7373 (J-Th/gia linh hoạt)
16:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
17:50
SGN
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7375 (J-Th/gia linh hoạt)
10:40
HUI
1h40p
Bay thẳng
12:20
SGN
3.329.000 ₫
+10 điểm