67 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 30/09/2020 (14/8 âm lịch)
Huế
TP Hồ Chí Minh
chủ nhật, 27/09
thứ hai, 28/09
thứ ba, 29/09
thứ tư, 30/09
thứ năm, 01/10
thứ sáu, 02/10
thứ bảy, 03/10
VJ
VJ301 (E_Promo)
10:10
HUI
1h25p
Bay thẳng
11:35
SGN
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ311 (E_Promo)
13:10
HUI
1h25p
Bay thẳng
14:35
SGN
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ317 (E_Promo)
23:05
HUI
22h35p
Bay thẳng
00:30
SGN
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ315 (E_Promo)
23:30
HUI
22h35p
Bay thẳng
00:55
SGN
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ305 (A_Promo)
19:50
HUI
1h25p
Bay thẳng
21:15
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ301 (Z_Eco)
10:10
HUI
1h25p
Bay thẳng
11:35
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ311 (Z_Eco)
13:10
HUI
1h25p
Bay thẳng
14:35
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ305 (Z_Eco)
19:50
HUI
1h25p
Bay thẳng
21:15
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ317 (Z_Eco)
23:05
HUI
22h35p
Bay thẳng
00:30
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ315 (Z_Eco)
23:30
HUI
22h35p
Bay thẳng
00:55
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1371 (A-Siêu tiết kiệm)
08:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
09:50
SGN
219.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1375 (A-Siêu tiết kiệm)
18:15
HUI
1h40p
Bay thẳng
19:55
SGN
219.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7371 (E-Siêu tiết kiệm)
17:15
HUI
1h25p
Bay thẳng
18:40
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7373 (E-Siêu tiết kiệm)
17:10
HUI
1h25p
Bay thẳng
18:35
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1379 (E-Siêu tiết kiệm)
21:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
22:50
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1371 (E-Siêu tiết kiệm)
08:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
09:50
SGN
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7375 (T-P/thông tiết kiệm)
12:00
HUI
1h40p
Bay thẳng
13:40
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7379 (T-P/thông tiết kiệm)
10:10
HUI
1h25p
Bay thẳng
11:35
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4195 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
11:35
HUI
1h30p
Bay thẳng
13:05
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ307 (J_Eco)
17:15
HUI
1h15p
Bay thẳng
18:30
SGN
459.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1373 (R-P/thông tiêu chuẩn)
14:55
HUI
1h40p
Bay thẳng
16:35
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7375 (R-P/thông tiêu chuẩn)
12:00
HUI
1h40p
Bay thẳng
13:40
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7371 (R-P/thông tiêu chuẩn)
17:15
HUI
1h25p
Bay thẳng
18:40
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7373 (R-P/thông tiêu chuẩn)
17:10
HUI
1h25p
Bay thẳng
18:35
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7379 (R-P/thông tiêu chuẩn)
10:10
HUI
1h25p
Bay thẳng
11:35
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1379 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
21:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
22:50
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4195 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
11:35
HUI
1h30p
Bay thẳng
13:05
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1371 (R-P/thông tiêu chuẩn)
08:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
09:50
SGN
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1375 (R-P/thông tiêu chuẩn)
18:15
HUI
1h40p
Bay thẳng
19:55
SGN
529.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ303 (I_Eco)
09:10
HUI
1h25p
Bay thẳng
10:35
SGN
549.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ307 (J_Deluxe)
17:15
HUI
1h15p
Bay thẳng
18:30
SGN
959.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ303 (I_Deluxe)
09:10
HUI
1h25p
Bay thẳng
10:35
SGN
1.029.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1373 (S-P/thông linh hoạt)
14:55
HUI
1h40p
Bay thẳng
16:35
SGN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7375 (S-P/thông linh hoạt)
12:00
HUI
1h40p
Bay thẳng
13:40
SGN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7371 (S-P/thông linh hoạt)
17:15
HUI
1h25p
Bay thẳng
18:40
SGN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7373 (S-P/thông linh hoạt)
17:10
HUI
1h25p
Bay thẳng
18:35
SGN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7379 (S-P/thông linh hoạt)
10:10
HUI
1h25p
Bay thẳng
11:35
SGN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1379 (S-P/thông tiêu chuẩn)
21:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
22:50
SGN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1371 (S-P/thông linh hoạt)
08:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
09:50
SGN
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1375 (S-P/thông linh hoạt)
18:15
HUI
1h40p
Bay thẳng
19:55
SGN
1.629.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ309 (T_Eco)
14:55
HUI
1h25p
Bay thẳng
16:20
SGN
1.790.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4195 (M-P/thông tiêu chuẩn)
11:35
HUI
1h30p
Bay thẳng
13:05
SGN
1.829.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ309 (T_Deluxe)
14:55
HUI
1h25p
Bay thẳng
16:20
SGN
1.999.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ303 (V_SBoss)
09:10
HUI
1h25p
Bay thẳng
10:35
SGN
2.150.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ307 (V_SBoss)
17:15
HUI
1h15p
Bay thẳng
18:30
SGN
2.150.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ309 (Y_SBoss)
14:55
HUI
1h25p
Bay thẳng
16:20
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ301 (Y_SBoss)
10:10
HUI
1h25p
Bay thẳng
11:35
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ311 (Y_SBoss)
13:10
HUI
1h25p
Bay thẳng
14:35
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ305 (Y_SBoss)
19:50
HUI
1h25p
Bay thẳng
21:15
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ317 (Z_Eco)
23:05
HUI
22h35p
Bay thẳng
00:30
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ315 (Y_SBoss)
23:30
HUI
22h35p
Bay thẳng
00:55
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1373 (I-Phổ thông)
14:55
HUI
1h40p
Bay thẳng
16:35
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7375 (I-Phổ thông)
12:00
HUI
1h40p
Bay thẳng
13:40
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7371 (I-Phổ thông)
17:15
HUI
1h25p
Bay thẳng
18:40
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7373 (I-Phổ thông)
17:10
HUI
1h25p
Bay thẳng
18:35
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1379 (I-Phổ thông)
21:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
22:50
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1371 (I-Phổ thông)
08:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
09:50
SGN
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7379 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
10:10
HUI
1h25p
Bay thẳng
11:35
SGN
2.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1375 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
18:15
HUI
1h40p
Bay thẳng
19:55
SGN
2.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1373 (C-Th/gia linh hoạt)
14:55
HUI
1h40p
Bay thẳng
16:35
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7375 (C-Th/gia linh hoạt)
12:00
HUI
1h40p
Bay thẳng
13:40
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7371 (C-Th/gia linh hoạt)
17:15
HUI
1h25p
Bay thẳng
18:40
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7373 (C-Th/gia linh hoạt)
17:10
HUI
1h25p
Bay thẳng
18:35
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7379 (C-Th/gia linh hoạt)
10:10
HUI
1h25p
Bay thẳng
11:35
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1379 (C-Th/gia linh hoạt)
21:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
22:50
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1371 (C-Th/gia linh hoạt)
08:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
09:50
SGN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1375 (C-Th/gia linh hoạt)
18:15
HUI
1h40p
Bay thẳng
19:55
SGN
2.929.000 ₫
+10 điểm