47 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 11/07/2020 (21/5 âm lịch)
Huế
TP Hồ Chí Minh
thứ tư, 08/07
thứ năm, 09/07
thứ sáu, 10/07
thứ bảy, 11/07
chủ nhật, 12/07
thứ hai, 13/07
thứ ba, 14/07
VJ
VJ315 (A_Promo)
18:05
HUI
1h25p
Bay thẳng
19:30
SGN
129.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ317 (A_Promo)
21:20
HUI
1h25p
Bay thẳng
22:45
SGN
129.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ315 (Z_Eco)
18:05
HUI
1h25p
Bay thẳng
19:30
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ317 (Z_Eco)
21:20
HUI
1h25p
Bay thẳng
22:45
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ303 (W_Eco)
08:35
HUI
1h25p
Bay thẳng
10:00
SGN
279.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ309 (U_Eco)
14:55
HUI
1h25p
Bay thẳng
16:20
SGN
369.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ311 (U_Eco)
14:25
HUI
1h25p
Bay thẳng
15:50
SGN
369.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ319 (U_Eco)
22:15
HUI
1h25p
Bay thẳng
23:40
SGN
369.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ313 (U_Eco)
13:50
HUI
1h25p
Bay thẳng
15:15
SGN
369.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4195 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
11:35
HUI
1h30p
Bay thẳng
13:05
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ305 (J_Eco)
20:05
HUI
1h25p
Bay thẳng
21:30
SGN
459.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ307 (J_Eco)
17:00
HUI
1h25p
Bay thẳng
18:25
SGN
459.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ301 (J_Eco)
12:25
HUI
1h25p
Bay thẳng
13:50
SGN
459.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4195 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
11:35
HUI
1h30p
Bay thẳng
13:05
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
BL
BL503 (Starter)
11:35
HUI
1h30p
Bay thẳng
13:05
SGN
550.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1371 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
08:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
09:50
SGN
629.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1103 (Bamboo Plus)
21:05
HUI
1h25p
Bay thẳng
22:30
SGN
760.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1379 (Q-P/thông tiết kiệm)
16:30
HUI
1h40p
Bay thẳng
18:10
SGN
829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7371 (Q-P/thông tiết kiệm)
12:10
HUI
1h25p
Bay thẳng
13:35
SGN
829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1375 (L-P/thông tiết kiệm)
18:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
19:50
SGN
1.029.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4195 (M-P/thông tiêu chuẩn)
11:35
HUI
1h30p
Bay thẳng
13:05
SGN
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1375 (M-P/thông tiêu chuẩn)
18:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
19:50
SGN
1.849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1379 (M-P/thông tiêu chuẩn)
16:30
HUI
1h40p
Bay thẳng
18:10
SGN
1.849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1371 (M-P/thông tiêu chuẩn)
08:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
09:50
SGN
1.849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7373 (M-P/thông tiêu chuẩn)
20:55
HUI
1h40p
Bay thẳng
22:35
SGN
1.849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7371 (M-P/thông tiêu chuẩn)
12:10
HUI
1h25p
Bay thẳng
13:35
SGN
1.849.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ305 (Y_SBoss)
20:05
HUI
1h25p
Bay thẳng
21:30
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ307 (Y_SBoss)
17:00
HUI
1h25p
Bay thẳng
18:25
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ309 (Y_SBoss)
14:55
HUI
1h25p
Bay thẳng
16:20
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ311 (Y_SBoss)
14:25
HUI
1h25p
Bay thẳng
15:50
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ301 (Y_SBoss)
12:25
HUI
1h25p
Bay thẳng
13:50
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ319 (Y_SBoss)
22:15
HUI
1h25p
Bay thẳng
23:40
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ303 (Y_SBoss)
08:35
HUI
1h25p
Bay thẳng
10:00
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ315 (Y_SBoss)
18:05
HUI
1h25p
Bay thẳng
19:30
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ317 (Y_SBoss)
21:20
HUI
1h25p
Bay thẳng
22:45
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ313 (Y_SBoss)
13:50
HUI
1h25p
Bay thẳng
15:15
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1373 (I-Phổ thông)
13:25
HUI
1h40p
Bay thẳng
15:05
SGN
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1371 (I-Phổ thông)
08:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
09:50
SGN
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7371 (I-Phổ thông)
12:10
HUI
1h25p
Bay thẳng
13:35
SGN
2.429.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1103 (Bamboo Business)
21:05
HUI
1h25p
Bay thẳng
22:30
SGN
2.600.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1375 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
18:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
19:50
SGN
2.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1379 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
16:30
HUI
1h40p
Bay thẳng
18:10
SGN
2.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1375 (C-Th/gia linh hoạt)
18:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
19:50
SGN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1379 (C-Th/gia linh hoạt)
16:30
HUI
1h40p
Bay thẳng
18:10
SGN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1373 (C-Th/gia linh hoạt)
13:25
HUI
1h40p
Bay thẳng
15:05
SGN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1371 (C-Th/gia linh hoạt)
08:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
09:50
SGN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7371 (C-Th/gia linh hoạt)
12:10
HUI
1h25p
Bay thẳng
13:35
SGN
2.929.000 ₫
+10 điểm