58 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 08/03/2021 (25/1 âm lịch)
Huế
TP Hồ Chí Minh
thứ sáu, 05/03
thứ bảy, 06/03
chủ nhật, 07/03
thứ hai, 08/03
thứ ba, 09/03
thứ tư, 10/03
thứ năm, 11/03
VJ
VJ305 (E1_Eco)
21:45
HUI
1h25p
Bay thẳng
23:10
SGN
85.460 ₫
+10 điểm
VJ
VJ317 (E1_Eco)
23:10
HUI
22h35p
Bay thẳng
00:35
SGN
85.460 ₫
+10 điểm
VJ
VJ315 (E1_Eco)
23:10
HUI
22h50p
Bay thẳng
00:20
SGN
85.460 ₫
+10 điểm
VN
VN1379 (A-Siêu tiết kiệm)
21:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
22:50
SGN
98.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1371 (E-Siêu tiết kiệm)
10:05
HUI
1h40p
Bay thẳng
11:45
SGN
309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7357 (E-Siêu tiết kiệm)
17:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
18:50
SGN
309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1379 (E-Siêu tiết kiệm)
21:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
22:50
SGN
319.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ313 (U_Eco)
22:25
HUI
1h15p
Bay thẳng
23:40
SGN
369.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ303 (J_Eco)
08:30
HUI
1h25p
Bay thẳng
09:55
SGN
459.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ309 (J_Eco)
12:20
HUI
1h25p
Bay thẳng
13:45
SGN
459.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ307 (I_Eco)
18:10
HUI
1h25p
Bay thẳng
19:35
SGN
549.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ311 (I_Eco)
14:50
HUI
1h15p
Bay thẳng
16:05
SGN
549.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ313 (U_Deluxe)
22:25
HUI
1h15p
Bay thẳng
23:40
SGN
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ305 (A_Deluxe)
21:45
HUI
1h25p
Bay thẳng
23:10
SGN
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ317 (A_Deluxe)
23:10
HUI
22h35p
Bay thẳng
00:35
SGN
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ315 (A_Deluxe)
23:10
HUI
22h50p
Bay thẳng
00:20
SGN
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ303 (J_Deluxe)
08:30
HUI
1h25p
Bay thẳng
09:55
SGN
799.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ309 (J_Deluxe)
12:20
HUI
1h25p
Bay thẳng
13:45
SGN
799.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1373 (Q-P/thông tiết kiệm)
10:30
HUI
1h40p
Bay thẳng
12:10
SGN
809.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ307 (I_Deluxe)
18:10
HUI
1h25p
Bay thẳng
19:35
SGN
899.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ311 (I_Deluxe)
14:50
HUI
1h15p
Bay thẳng
16:05
SGN
899.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1103 (ECONOMYSMART)
10:50
HUI
1h35p
Bay thẳng
12:25
SGN
999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1377 (L-P/thông tiết kiệm)
17:40
HUI
1h40p
Bay thẳng
19:20
SGN
1.009.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1379 (K-P/thông tiết kiệm)
21:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
22:50
SGN
1.119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1377 (K-P/thông tiết kiệm)
17:40
HUI
1h40p
Bay thẳng
19:20
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1371 (K-P/thông tiết kiệm)
10:05
HUI
1h40p
Bay thẳng
11:45
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1373 (K-P/thông tiết kiệm)
10:30
HUI
1h40p
Bay thẳng
12:10
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7357 (K-P/thông tiết kiệm)
17:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
18:50
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1375 (S-P/thông linh hoạt)
13:50
HUI
1h40p
Bay thẳng
15:30
SGN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1377 (M-P/thông tiêu chuẩn)
17:40
HUI
1h40p
Bay thẳng
19:20
SGN
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1371 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:05
HUI
1h40p
Bay thẳng
11:45
SGN
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1373 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:30
HUI
1h40p
Bay thẳng
12:10
SGN
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1375 (M-P/thông tiêu chuẩn)
13:50
HUI
1h40p
Bay thẳng
15:30
SGN
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7357 (M-P/thông tiêu chuẩn)
17:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
18:50
SGN
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1379 (M-P/thông tiêu chuẩn)
21:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
22:50
SGN
1.839.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1103 (BUSINESSSMART)
10:50
HUI
1h35p
Bay thẳng
12:25
SGN
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ307 (Y_SBoss)
18:10
HUI
1h25p
Bay thẳng
19:35
SGN
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ311 (Y_SBoss)
14:50
HUI
1h15p
Bay thẳng
16:05
SGN
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ313 (Y_SBoss)
22:25
HUI
1h15p
Bay thẳng
23:40
SGN
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ303 (Y_SBoss)
08:30
HUI
1h25p
Bay thẳng
09:55
SGN
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ309 (Y_SBoss)
12:20
HUI
1h25p
Bay thẳng
13:45
SGN
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ305 (Y_SBoss)
21:45
HUI
1h25p
Bay thẳng
23:10
SGN
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ317 (Y_SBoss)
23:10
HUI
22h35p
Bay thẳng
00:35
SGN
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ315 (Y_SBoss)
23:10
HUI
22h50p
Bay thẳng
00:20
SGN
2.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1371 (I-Phổ thông)
10:05
HUI
1h40p
Bay thẳng
11:45
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1373 (I-Phổ thông)
10:30
HUI
1h40p
Bay thẳng
12:10
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1375 (I-Phổ thông)
13:50
HUI
1h40p
Bay thẳng
15:30
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7375 (I-Phổ thông)
19:45
HUI
1h35p
Bay thẳng
21:20
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7357 (I-Phổ thông)
17:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
18:50
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1379 (I-Phổ thông)
21:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
22:50
SGN
2.419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1377 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
17:40
HUI
1h40p
Bay thẳng
19:20
SGN
2.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1377 (C-Th/gia linh hoạt)
17:40
HUI
1h40p
Bay thẳng
19:20
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1371 (C-Th/gia linh hoạt)
10:05
HUI
1h40p
Bay thẳng
11:45
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1373 (C-Th/gia linh hoạt)
10:30
HUI
1h40p
Bay thẳng
12:10
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1375 (C-Th/gia linh hoạt)
13:50
HUI
1h40p
Bay thẳng
15:30
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7375 (C-Th/gia linh hoạt)
19:45
HUI
1h35p
Bay thẳng
21:20
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7357 (C-Th/gia linh hoạt)
17:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
18:50
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1379 (C-Th/gia linh hoạt)
21:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
22:50
SGN
2.919.000 ₫
+10 điểm