8 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 23/06/2020 (3/5 âm lịch)
Seoul
Đà Nẵng
thứ bảy, 20/06
chủ nhật, 21/06
thứ hai, 22/06
thứ ba, 23/06
thứ tư, 24/06
thứ năm, 25/06
thứ sáu, 26/06
QH
QH483 (Bamboo Plus)
23:35
ICN
2h40p
Bay thẳng
02:15
DAD
1.842.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ875 (K_Eco)
22:45
ICN
21h20p
Bay thẳng
01:25
DAD
2.770.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ879 (K_Eco)
07:00
ICN
2h40p
Bay thẳng
09:40
DAD
2.770.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ881 (K_Eco)
06:15
ICN
2h40p
Bay thẳng
08:55
DAD
2.770.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ875 (V_SBoss)
22:45
ICN
21h20p
Bay thẳng
01:25
DAD
8.790.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ879 (V_SBoss)
07:00
ICN
2h40p
Bay thẳng
09:40
DAD
8.790.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ881 (V_SBoss)
06:15
ICN
2h40p
Bay thẳng
08:55
DAD
8.790.000 ₫
+10 điểm
QH
QH483 (Bamboo Business)
23:35
ICN
2h40p
Bay thẳng
02:15
DAD
9.075.000 ₫
+10 điểm