32 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 02/08/2020 (13/6 âm lịch)
Seoul
Đà Nẵng
thứ năm, 30/07
thứ sáu, 31/07
thứ bảy, 01/08
chủ nhật, 02/08
thứ hai, 03/08
thứ ba, 04/08
thứ tư, 05/08
VJ
VJ875 (B_Eco)
22:45
ICN
21h20p
Bay thẳng
01:25
DAD
1.930.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ881 (H_Eco)
06:15
ICN
2h40p
Bay thẳng
08:55
DAD
2.350.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ879 (K_Eco)
07:00
ICN
2h40p
Bay thẳng
09:40
DAD
2.770.000 ₫
+10 điểm
QH
QH483 (Bamboo Plus)
23:35
ICN
2h40p
Bay thẳng
02:15
DAD
7.389.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 415 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
18:05
ICN
17h20p
1 điểm dừng
11:25
DAD
7.545.300 ₫
+10 điểm
VN
VN 417 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
10:05
ICN
9h15p
1 điểm dừng
19:20
DAD
7.545.300 ₫
+10 điểm
VN
VN 409 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
10:15
ICN
9h05p
1 điểm dừng
19:20
DAD
7.753.200 ₫
+10 điểm
VJ
VJ875 (V_SBoss)
22:45
ICN
21h20p
Bay thẳng
01:25
DAD
8.790.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ879 (V_SBoss)
07:00
ICN
2h40p
Bay thẳng
09:40
DAD
8.790.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ881 (V_SBoss)
06:15
ICN
2h40p
Bay thẳng
08:55
DAD
8.790.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 441 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
06:20
ICN
10h00p
2 điểm dừng
16:20
DAD
8.912.400 ₫
+10 điểm
QH
QH483 (Bamboo Business)
23:35
ICN
2h40p
Bay thẳng
02:15
DAD
9.075.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 409 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:15
ICN
9h05p
1 điểm dừng
19:20
DAD
9.618.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 415 (S-P/thông tiêu chuẩn)
18:05
ICN
17h20p
1 điểm dừng
11:25
DAD
9.618.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 417 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:05
ICN
9h15p
1 điểm dừng
19:20
DAD
9.618.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 3407 (Q-P/thông tiết kiệm)
19:35
ICN
11h45p
1 điểm dừng
07:20
DAD
10.777.200 ₫
+10 điểm
VN
VN 3415 (Q-P/thông tiết kiệm)
08:10
ICN
9h10p
1 điểm dừng
17:20
DAD
10.777.200 ₫
+10 điểm
VN
VN 3401 (H-P/thông tiết kiệm)
18:20
ICN
12h50p
1 điểm dừng
07:10
DAD
11.638.200 ₫
+10 điểm
VN
VN 3411 (H-P/thông tiết kiệm)
19:05
ICN
12h45p
1 điểm dừng
07:50
DAD
11.638.200 ₫
+10 điểm
VN
VN 3417 (H-P/thông tiết kiệm)
10:40
ICN
6h40p
1 điểm dừng
17:20
DAD
11.638.200 ₫
+10 điểm
VN
VN 441 (S-P/thông tiêu chuẩn)
06:20
ICN
10h00p
2 điểm dừng
16:20
DAD
13.049.400 ₫
+10 điểm
VN
VN 3407 (S-P/thông tiêu chuẩn)
19:35
ICN
11h45p
1 điểm dừng
07:20
DAD
13.085.100 ₫
+10 điểm
VN
VN 3401 (S-P/thông tiêu chuẩn)
18:20
ICN
12h50p
1 điểm dừng
07:10
DAD
13.133.400 ₫
+10 điểm
VN
VN 3411 (S-P/thông tiêu chuẩn)
19:05
ICN
12h45p
1 điểm dừng
07:50
DAD
13.133.400 ₫
+10 điểm
VN
VN 3415 (S-P/thông tiêu chuẩn)
08:10
ICN
9h10p
1 điểm dừng
17:20
DAD
13.133.400 ₫
+10 điểm
VN
VN 3417 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:40
ICN
6h40p
1 điểm dừng
17:20
DAD
13.133.400 ₫
+10 điểm
VN
VN 409 (C-Th/gia linh hoạt)
10:15
ICN
9h05p
1 điểm dừng
19:20
DAD
15.435.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 415 (C-Th/gia linh hoạt)
18:05
ICN
17h20p
1 điểm dừng
11:25
DAD
15.435.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 417 (C-Th/gia linh hoạt)
10:05
ICN
9h15p
1 điểm dừng
19:20
DAD
15.435.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 409 (D-Th/gia tiết kiệm)
10:15
ICN
9h05p
1 điểm dừng
19:20
DAD
16.117.500 ₫
+10 điểm
VN
VN 3407 (J-Th/gia linh hoạt)
19:35
ICN
11h45p
1 điểm dừng
07:20
DAD
29.097.600 ₫
+10 điểm
VN
VN 3403 (J-Th/gia linh hoạt)
09:10
ICN
9h10p
1 điểm dừng
18:20
DAD
29.097.600 ₫
+10 điểm