37 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 28/08/2020 (10/7 âm lịch)
Seoul
Đà Nẵng
thứ ba, 25/08
thứ tư, 26/08
thứ năm, 27/08
thứ sáu, 28/08
thứ bảy, 29/08
chủ nhật, 30/08
thứ hai, 31/08
VJ
VJ875 (Z_Eco)
22:45
ICN
21h20p
Bay thẳng
01:25
DAD
480.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ879 (Z_Eco)
07:00
ICN
2h40p
Bay thẳng
09:40
DAD
480.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ881 (Z_Eco)
06:15
ICN
2h40p
Bay thẳng
08:55
DAD
480.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 409 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
10:15
ICN
9h05p
1 điểm dừng
19:20
DAD
4.918.200 ₫
+10 điểm
VN
VN 409 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
10:15
ICN
9h05p
1 điểm dừng
19:20
DAD
5.506.200 ₫
+10 điểm
VN
VN 415 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
18:05
ICN
16h15p
1 điểm dừng
10:20
DAD
5.928.300 ₫
+10 điểm
VN
VN 417 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
10:05
ICN
6h15p
1 điểm dừng
16:20
DAD
5.928.300 ₫
+10 điểm
QH
QH483 (Bamboo Plus)
23:35
ICN
2h40p
Bay thẳng
02:15
DAD
7.389.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 409 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:15
ICN
9h05p
1 điểm dừng
19:20
DAD
8.253.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 415 (S-P/thông tiêu chuẩn)
18:05
ICN
16h15p
1 điểm dừng
10:20
DAD
8.253.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 417 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:05
ICN
6h15p
1 điểm dừng
16:20
DAD
8.253.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ875 (V_SBoss)
22:45
ICN
21h20p
Bay thẳng
01:25
DAD
8.790.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ879 (V_SBoss)
07:00
ICN
2h40p
Bay thẳng
09:40
DAD
8.790.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ881 (V_SBoss)
06:15
ICN
2h40p
Bay thẳng
08:55
DAD
8.790.000 ₫
+10 điểm
QH
QH483 (Bamboo Business)
23:35
ICN
2h40p
Bay thẳng
02:15
DAD
9.075.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 3407 (Q-P/thông tiết kiệm)
19:35
ICN
13h45p
1 điểm dừng
09:20
DAD
9.433.200 ₫
+10 điểm
VN
VN 3415 (Q-P/thông tiết kiệm)
08:10
ICN
6h10p
1 điểm dừng
14:20
DAD
9.855.300 ₫
+10 điểm
VN
VN 3401 (H-P/thông tiết kiệm)
18:20
ICN
13h00p
1 điểm dừng
07:20
DAD
10.294.200 ₫
+10 điểm
VN
VN 3403 (H-P/thông tiết kiệm)
09:10
ICN
9h10p
1 điểm dừng
18:20
DAD
10.294.200 ₫
+10 điểm
VN
VN 3411 (H-P/thông tiết kiệm)
19:05
ICN
12h45p
1 điểm dừng
07:50
DAD
10.294.200 ₫
+10 điểm
VN
VN 3417 (H-P/thông tiết kiệm)
10:40
ICN
6h40p
1 điểm dừng
17:20
DAD
10.294.200 ₫
+10 điểm
VN
VN 3401 (S-P/thông tiêu chuẩn)
18:20
ICN
13h00p
1 điểm dừng
07:20
DAD
11.846.100 ₫
+10 điểm
VN
VN 3403 (S-P/thông tiêu chuẩn)
09:10
ICN
9h10p
1 điểm dừng
18:20
DAD
11.846.100 ₫
+10 điểm
VN
VN 3407 (S-P/thông tiêu chuẩn)
19:35
ICN
13h45p
1 điểm dừng
09:20
DAD
11.846.100 ₫
+10 điểm
VN
VN 3415 (S-P/thông tiêu chuẩn)
08:10
ICN
6h10p
1 điểm dừng
14:20
DAD
11.846.100 ₫
+10 điểm
VN
VN 3411 (S-P/thông tiêu chuẩn)
19:05
ICN
12h45p
1 điểm dừng
07:50
DAD
11.894.400 ₫
+10 điểm
VN
VN 3417 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:40
ICN
6h40p
1 điểm dừng
17:20
DAD
11.894.400 ₫
+10 điểm
VN
VN 3409 (M-P/thông tiêu chuẩn)
18:40
ICN
16h55p
1 điểm dừng
11:35
DAD
12.959.100 ₫
+10 điểm
VN
VN 409 (C-Th/gia linh hoạt)
10:15
ICN
9h05p
1 điểm dừng
19:20
DAD
15.435.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 415 (C-Th/gia linh hoạt)
18:05
ICN
16h15p
1 điểm dừng
10:20
DAD
15.435.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 417 (C-Th/gia linh hoạt)
10:05
ICN
6h15p
1 điểm dừng
16:20
DAD
15.435.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 409 (D-Th/gia tiết kiệm)
10:15
ICN
9h05p
1 điểm dừng
19:20
DAD
16.117.500 ₫
+10 điểm
VN
VN 3409 (J-Th/gia linh hoạt)
18:40
ICN
16h55p
1 điểm dừng
11:35
DAD
24.454.500 ₫
+10 điểm
VN
VN 3401 (J-Th/gia linh hoạt)
18:20
ICN
13h00p
1 điểm dừng
07:20
DAD
24.771.600 ₫
+10 điểm
VN
VN 3403 (J-Th/gia linh hoạt)
09:10
ICN
9h10p
1 điểm dừng
18:20
DAD
24.771.600 ₫
+10 điểm
VN
VN 3407 (J-Th/gia linh hoạt)
19:35
ICN
13h45p
1 điểm dừng
09:20
DAD
24.771.600 ₫
+10 điểm
VN
VN 3415 (J-Th/gia linh hoạt)
08:10
ICN
6h10p
1 điểm dừng
14:20
DAD
24.771.600 ₫
+10 điểm