21 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 29/09/2020 (13/8 âm lịch)
Seoul
Hải Phòng
thứ bảy, 26/09
chủ nhật, 27/09
thứ hai, 28/09
thứ ba, 29/09
thứ tư, 30/09
thứ năm, 01/10
thứ sáu, 02/10
VJ
VJ925 (M_Eco)
07:15
ICN
2h50p
Bay thẳng
10:05
HPH
3.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ925 (V_SBoss)
07:15
ICN
2h50p
Bay thẳng
10:05
HPH
8.790.000 ₫
+10 điểm
VN
VN409 (Q-P/thông tiết kiệm)
10:15
ICN
10h55p
1 điểm dừng
21:10
HPH
9.037.248 ₫
+10 điểm
VN
VN405 (S-P/thông tiêu chuẩn)
17:55
ICN
14h10p
1 điểm dừng
08:05
HPH
9.672.960 ₫
+10 điểm
VN
VN409 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:15
ICN
10h55p
1 điểm dừng
21:10
HPH
9.672.960 ₫
+10 điểm
VN
VN441 (Q-P/thông tiết kiệm)
06:20
ICN
9h45p
2 điểm dừng
16:05
HPH
10.010.880 ₫
+10 điểm
VN
VN415 (Q-P/thông tiết kiệm)
18:05
ICN
19h10p
2 điểm dừng
13:15
HPH
10.118.592 ₫
+10 điểm
VN
VN405 (H-P/thông tiết kiệm)
17:55
ICN
14h10p
1 điểm dừng
08:05
HPH
10.621.248 ₫
+10 điểm
VN
VN417 (Q-P/thông tiết kiệm)
10:05
ICN
11h05p
2 điểm dừng
21:10
HPH
10.984.512 ₫
+10 điểm
VN
VN415 (S-P/thông tiêu chuẩn)
18:05
ICN
19h10p
2 điểm dừng
13:15
HPH
11.151.360 ₫
+10 điểm
VN
VN441 (S-P/thông tiêu chuẩn)
06:20
ICN
9h45p
2 điểm dừng
16:05
HPH
11.679.360 ₫
+10 điểm
VN
VN405 (C-Th/gia linh hoạt)
17:55
ICN
14h10p
1 điểm dừng
08:05
HPH
15.523.200 ₫
+10 điểm
VN
VN417 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:05
ICN
11h05p
2 điểm dừng
21:10
HPH
15.837.888 ₫
+10 điểm
VN
VN3403 (B-P/thông tiêu chuẩn)
09:10
ICN
12h00p
1 điểm dừng
21:10
HPH
16.334.208 ₫
+10 điểm
VN
VN3411 (B-P/thông tiêu chuẩn)
19:05
ICN
18h10p
2 điểm dừng
13:15
HPH
17.257.152 ₫
+10 điểm
VN
VN405 (D-Th/gia tiết kiệm)
17:55
ICN
14h10p
1 điểm dừng
08:05
HPH
17.455.680 ₫
+10 điểm
VN
VN409 (J-Th/gia linh hoạt)
10:15
ICN
10h55p
1 điểm dừng
21:10
HPH
23.802.240 ₫
+10 điểm
VN
VN415 (J-Th/gia linh hoạt)
18:05
ICN
19h10p
2 điểm dừng
13:15
HPH
26.615.424 ₫
+10 điểm
VN
VN441 (J-Th/gia linh hoạt)
06:20
ICN
9h45p
2 điểm dừng
16:05
HPH
27.815.040 ₫
+10 điểm
VN
VN3407 (J-Th/gia linh hoạt)
19:35
ICN
12h30p
1 điểm dừng
08:05
HPH
30.410.688 ₫
+10 điểm
VN
VN3411 (J-Th/gia linh hoạt)
19:05
ICN
18h10p
2 điểm dừng
13:15
HPH
32.138.304 ₫
+10 điểm