10 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 01/10/2020 (15/8 âm lịch)
Cao Hùng
Hà Nội
thứ hai, 28/09
thứ ba, 29/09
thứ tư, 30/09
thứ năm, 01/10
thứ sáu, 02/10
thứ bảy, 03/10
chủ nhật, 04/10
VJ
VJ947 (I_Eco)
19:10
KHH
1h35p
Bay thẳng
20:45
HAN
1.310.000 ₫
+10 điểm
QH
QH521 (Bamboo Plus)
16:10
KHH
1h40p
Bay thẳng
17:50
HAN
1.349.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 587 (Q-P/thông tiết kiệm)
08:40
KHH
1h35p
Bay thẳng
10:15
HAN
3.227.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 581 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
07:30
KHH
6h40p
1 điểm dừng
14:10
HAN
4.625.600 ₫
+10 điểm
VN
VN 581 (S-P/thông tiêu chuẩn)
07:30
KHH
6h40p
1 điểm dừng
14:10
HAN
4.718.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 587 (S-P/thông tiêu chuẩn)
08:40
KHH
1h35p
Bay thẳng
10:15
HAN
4.718.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 581 (C-Th/gia linh hoạt)
07:30
KHH
6h40p
1 điểm dừng
14:10
HAN
7.220.500 ₫
+10 điểm
VJ
VJ947 (V_SBoss)
19:10
KHH
1h35p
Bay thẳng
20:45
HAN
7.490.000 ₫
+10 điểm
QH
QH521 (Bamboo Business)
16:10
KHH
1h40p
Bay thẳng
17:50
HAN
8.833.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 587 (J-Th/gia linh hoạt)
08:40
KHH
1h35p
Bay thẳng
10:15
HAN
9.450.000 ₫
+10 điểm