10 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 04/10/2020 (18/8 âm lịch)
Cao Hùng
Hà Nội
thứ năm, 01/10
thứ sáu, 02/10
thứ bảy, 03/10
chủ nhật, 04/10
thứ hai, 05/10
thứ ba, 06/10
thứ tư, 07/10
VJ
VJ947 (H_Eco)
19:10
KHH
1h35p
Bay thẳng
20:45
HAN
1.870.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 587 (Q-P/thông tiết kiệm)
08:40
KHH
1h35p
Bay thẳng
10:15
HAN
4.347.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 581 (S-P/thông tiêu chuẩn)
07:30
KHH
6h40p
1 điểm dừng
14:10
HAN
5.579.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 583 (S-P/thông tiêu chuẩn)
14:50
KHH
6h20p
1 điểm dừng
21:10
HAN
5.579.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 587 (S-P/thông tiêu chuẩn)
08:40
KHH
1h35p
Bay thẳng
10:15
HAN
5.579.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 581 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
07:30
KHH
6h40p
1 điểm dừng
14:10
HAN
5.975.900 ₫
+10 điểm
VJ
VJ947 (V_SBoss)
19:10
KHH
1h35p
Bay thẳng
20:45
HAN
7.490.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 581 (C-Th/gia linh hoạt)
07:30
KHH
6h40p
1 điểm dừng
14:10
HAN
8.610.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 583 (C-Th/gia linh hoạt)
14:50
KHH
6h20p
1 điểm dừng
21:10
HAN
8.610.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 587 (J-Th/gia linh hoạt)
08:40
KHH
1h35p
Bay thẳng
10:15
HAN
11.354.000 ₫
+10 điểm