2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 08/10/2020 (22/8 âm lịch)
Cao Hùng
Hà Nội
thứ hai, 05/10
thứ ba, 06/10
thứ tư, 07/10
thứ năm, 08/10
thứ sáu, 09/10
thứ bảy, 10/10
chủ nhật, 11/10
VJ
VJ947 (I_Eco)
19:10
KHH
1h35p
Bay thẳng
20:45
HAN
1.310.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ947 (V_SBoss)
19:10
KHH
1h35p
Bay thẳng
20:45
HAN
7.490.000 ₫
+10 điểm