8 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 15/10/2020 (29/8 âm lịch)
Cao Hùng
Hà Nội
thứ hai, 12/10
thứ ba, 13/10
thứ tư, 14/10
thứ năm, 15/10
thứ sáu, 16/10
thứ bảy, 17/10
chủ nhật, 18/10
VJ
VJ947 (Z_Eco)
19:10
KHH
1h35p
Bay thẳng
20:45
HAN
310.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 587 (Q-P/thông tiết kiệm)
08:40
KHH
1h35p
Bay thẳng
10:15
HAN
4.347.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 581 (S-P/thông tiêu chuẩn)
07:30
KHH
6h40p
1 điểm dừng
14:10
HAN
5.579.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 587 (S-P/thông tiêu chuẩn)
08:40
KHH
1h35p
Bay thẳng
10:15
HAN
5.579.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 581 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
07:30
KHH
6h40p
1 điểm dừng
14:10
HAN
5.975.900 ₫
+10 điểm
VJ
VJ947 (V_SBoss)
19:10
KHH
1h35p
Bay thẳng
20:45
HAN
7.490.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 581 (C-Th/gia linh hoạt)
07:30
KHH
6h40p
1 điểm dừng
14:10
HAN
8.610.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 587 (J-Th/gia linh hoạt)
08:40
KHH
1h35p
Bay thẳng
10:15
HAN
11.354.000 ₫
+10 điểm