11 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 27/10/2020 (11/9 âm lịch)
Cao Hùng
Hà Nội
thứ bảy, 24/10
chủ nhật, 25/10
thứ hai, 26/10
thứ ba, 27/10
thứ tư, 28/10
thứ năm, 29/10
thứ sáu, 30/10
VJ
VJ947 (Z_Eco)
19:00
KHH
1h50p
Bay thẳng
20:50
HAN
310.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 587 (Q-P/thông tiết kiệm)
08:40
KHH
1h45p
Bay thẳng
10:25
HAN
4.347.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 581 (S-P/thông tiêu chuẩn)
07:30
KHH
6h40p
1 điểm dừng
14:10
HAN
5.579.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 583 (S-P/thông tiêu chuẩn)
14:50
KHH
6h20p
1 điểm dừng
21:10
HAN
5.579.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 587 (S-P/thông tiêu chuẩn)
08:40
KHH
1h45p
Bay thẳng
10:25
HAN
5.579.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 581 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
07:30
KHH
6h40p
1 điểm dừng
14:10
HAN
5.975.900 ₫
+10 điểm
VN
VN 583 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
14:50
KHH
6h20p
1 điểm dừng
21:10
HAN
5.975.900 ₫
+10 điểm
VJ
VJ947 (V_SBoss)
19:00
KHH
1h50p
Bay thẳng
20:50
HAN
7.490.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 581 (C-Th/gia linh hoạt)
07:30
KHH
6h40p
1 điểm dừng
14:10
HAN
8.610.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 583 (C-Th/gia linh hoạt)
14:50
KHH
6h20p
1 điểm dừng
21:10
HAN
8.610.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 587 (J-Th/gia linh hoạt)
08:40
KHH
1h45p
Bay thẳng
10:25
HAN
11.354.000 ₫
+10 điểm