2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 29/10/2020 (13/9 âm lịch)
Cao Hùng
Hà Nội
thứ hai, 26/10
thứ ba, 27/10
thứ tư, 28/10
thứ năm, 29/10
thứ sáu, 30/10
thứ bảy, 31/10
chủ nhật, 01/11
VJ
VJ947 (Z_Eco)
19:00
KHH
1h50p
Bay thẳng
20:50
HAN
310.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ947 (V_SBoss)
19:00
KHH
1h50p
Bay thẳng
20:50
HAN
7.490.000 ₫
+10 điểm