11 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 08/08/2020 (19/6 âm lịch)
Osaka
Đà Nẵng
thứ tư, 05/08
thứ năm, 06/08
thứ sáu, 07/08
thứ bảy, 08/08
chủ nhật, 09/08
thứ hai, 10/08
thứ ba, 11/08
VN
VN321 (Q-P/thông tiết kiệm)
10:30
KIX
6h50p
1 điểm dừng
17:20
DAD
6.826.400 ₫
+10 điểm
VN
VN331 (Q-P/thông tiết kiệm)
10:30
KIX
6h55p
1 điểm dừng
17:25
DAD
6.826.400 ₫
+10 điểm
VN
VN337 (H-P/thông tiết kiệm)
09:30
KIX
3h10p
Bay thẳng
12:40
DAD
9.568.000 ₫
+10 điểm
VN
VN321 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:30
KIX
6h50p
1 điểm dừng
17:20
DAD
11.371.200 ₫
+10 điểm
VN
VN331 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:30
KIX
6h55p
1 điểm dừng
17:25
DAD
11.371.200 ₫
+10 điểm
VN
VN337 (S-P/thông tiêu chuẩn)
09:30
KIX
3h10p
Bay thẳng
12:40
DAD
11.371.200 ₫
+10 điểm
VN
VN337 (I-Phổ thông)
09:30
KIX
3h10p
Bay thẳng
12:40
DAD
14.904.000 ₫
+10 điểm
VN
VN321 (I-Phổ thông)
10:30
KIX
6h50p
1 điểm dừng
17:20
DAD
18.620.800 ₫
+10 điểm
VN
VN321 (C-Th/gia linh hoạt)
10:30
KIX
6h50p
1 điểm dừng
17:20
DAD
28.152.000 ₫
+10 điểm
VN
VN331 (C-Th/gia linh hoạt)
10:30
KIX
6h55p
1 điểm dừng
17:25
DAD
28.152.000 ₫
+10 điểm
VN
VN337 (C-Th/gia linh hoạt)
09:30
KIX
3h10p
Bay thẳng
12:40
DAD
28.152.000 ₫
+10 điểm