9 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 31/10/2020 (15/9 âm lịch)
Osaka
Đà Nẵng
thứ tư, 28/10
thứ năm, 29/10
thứ sáu, 30/10
thứ bảy, 31/10
chủ nhật, 01/11
thứ hai, 02/11
thứ ba, 03/11
VN
VN337 (Q-P/thông tiết kiệm)
09:30
KIX
2h35p
Bay thẳng
12:05
DAD
8.847.288 ₫
+10 điểm
VN
VN321 (Q-P/thông tiết kiệm)
10:30
KIX
7h50p
1 điểm dừng
18:20
DAD
10.243.098 ₫
+10 điểm
VN
VN331 (Q-P/thông tiết kiệm)
10:30
KIX
6h50p
1 điểm dừng
17:20
DAD
10.243.098 ₫
+10 điểm
VN
VN321 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:30
KIX
7h50p
1 điểm dừng
18:20
DAD
17.050.356 ₫
+10 điểm
VN
VN331 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:30
KIX
6h50p
1 điểm dừng
17:20
DAD
17.050.356 ₫
+10 điểm
VN
VN337 (S-P/thông tiêu chuẩn)
09:30
KIX
2h35p
Bay thẳng
12:05
DAD
17.050.356 ₫
+10 điểm
VN
VN321 (C-Th/gia linh hoạt)
10:30
KIX
7h50p
1 điểm dừng
18:20
DAD
42.325.254 ₫
+10 điểm
VN
VN331 (C-Th/gia linh hoạt)
10:30
KIX
6h50p
1 điểm dừng
17:20
DAD
42.325.254 ₫
+10 điểm
VN
VN337 (C-Th/gia linh hoạt)
09:30
KIX
2h35p
Bay thẳng
12:05
DAD
42.325.254 ₫
+10 điểm