12 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 30/09/2020 (14/8 âm lịch)
Osaka
Hà Nội
chủ nhật, 27/09
thứ hai, 28/09
thứ ba, 29/09
thứ tư, 30/09
thứ năm, 01/10
thứ sáu, 02/10
thứ bảy, 03/10
VJ
VJ939 (J_Eco)
09:20
KIX
3h00p
Bay thẳng
12:20
HAN
1.220.000 ₫
+10 điểm
VN
VN331 (Q-P/thông tiết kiệm)
10:30
KIX
2h55p
Bay thẳng
13:25
HAN
7.028.800 ₫
+10 điểm
VN
VN337 (Q-P/thông tiết kiệm)
09:30
KIX
5h50p
1 điểm dừng
15:20
HAN
8.592.800 ₫
+10 điểm
VN
VN321 (Q-P/thông tiết kiệm)
10:30
KIX
7h40p
1 điểm dừng
18:10
HAN
9.108.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ939 (V_SBoss)
09:20
KIX
3h00p
Bay thẳng
12:20
HAN
10.600.000 ₫
+10 điểm
VN
VN331 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:30
KIX
2h55p
Bay thẳng
13:25
HAN
14.057.600 ₫
+10 điểm
VN
VN337 (S-P/thông tiêu chuẩn)
09:30
KIX
5h50p
1 điểm dừng
15:20
HAN
15.842.400 ₫
+10 điểm
VN
VN321 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:30
KIX
7h40p
1 điểm dừng
18:10
HAN
16.468.000 ₫
+10 điểm
VN
VN331 (I-Phổ thông)
10:30
KIX
2h55p
Bay thẳng
13:25
HAN
23.920.000 ₫
+10 điểm
VN
VN331 (C-Th/gia linh hoạt)
10:30
KIX
2h55p
Bay thẳng
13:25
HAN
35.162.400 ₫
+10 điểm
VN
VN337 (C-Th/gia linh hoạt)
09:30
KIX
5h50p
1 điểm dừng
15:20
HAN
38.124.800 ₫
+10 điểm
VN
VN321 (C-Th/gia linh hoạt)
10:30
KIX
7h40p
1 điểm dừng
18:10
HAN
39.468.000 ₫
+10 điểm