12 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 11/08/2020 (22/6 âm lịch)
Osaka
Hà Nội
thứ bảy, 08/08
chủ nhật, 09/08
thứ hai, 10/08
thứ ba, 11/08
thứ tư, 12/08
thứ năm, 13/08
thứ sáu, 14/08
VJ
VJ939 (K_Eco)
09:20
KIX
3h00p
Bay thẳng
12:20
HAN
2.540.000 ₫
+10 điểm
VN
VN331 (Q-P/thông tiết kiệm)
10:30
KIX
2h55p
Bay thẳng
13:25
HAN
7.028.800 ₫
+10 điểm
VN
VN321 (Q-P/thông tiết kiệm)
10:30
KIX
7h40p
1 điểm dừng
18:10
HAN
8.592.800 ₫
+10 điểm
VN
VN337 (L-P/thông tiết kiệm)
09:30
KIX
5h50p
1 điểm dừng
15:20
HAN
10.598.400 ₫
+10 điểm
VJ
VJ939 (V_SBoss)
09:20
KIX
3h00p
Bay thẳng
12:20
HAN
10.600.000 ₫
+10 điểm
VN
VN331 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:30
KIX
2h55p
Bay thẳng
13:25
HAN
14.057.600 ₫
+10 điểm
VN
VN337 (S-P/thông tiêu chuẩn)
09:30
KIX
5h50p
1 điểm dừng
15:20
HAN
15.842.400 ₫
+10 điểm
VN
VN321 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:30
KIX
7h40p
1 điểm dừng
18:10
HAN
16.486.400 ₫
+10 điểm
VN
VN331 (I-Phổ thông)
10:30
KIX
2h55p
Bay thẳng
13:25
HAN
23.920.000 ₫
+10 điểm
VN
VN331 (C-Th/gia linh hoạt)
10:30
KIX
2h55p
Bay thẳng
13:25
HAN
35.162.400 ₫
+10 điểm
VN
VN337 (C-Th/gia linh hoạt)
09:30
KIX
5h50p
1 điểm dừng
15:20
HAN
38.124.800 ₫
+10 điểm
VN
VN321 (C-Th/gia linh hoạt)
10:30
KIX
7h40p
1 điểm dừng
18:10
HAN
39.486.400 ₫
+10 điểm