12 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 07/06/2020 (16/4 âm lịch)
Osaka
Hà Nội
thứ năm, 04/06
thứ sáu, 05/06
thứ bảy, 06/06
chủ nhật, 07/06
thứ hai, 08/06
thứ ba, 09/06
thứ tư, 10/06
VJ
VJ939 (U_Eco)
09:20
KIX
3h00p
Bay thẳng
12:20
HAN
999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 331 (Q-P/thông tiết kiệm)
10:30
KIX
2h55p
Bay thẳng
13:25
HAN
7.396.800 ₫
+10 điểm
VN
VN 337 (Q-P/thông tiết kiệm)
09:30
KIX
5h50p
1 điểm dừng
15:20
HAN
9.089.600 ₫
+10 điểm
VN
VN 321 (Q-P/thông tiết kiệm)
10:30
KIX
7h40p
1 điểm dừng
18:10
HAN
9.476.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ939 (Y_SBoss)
09:20
KIX
3h00p
Bay thẳng
12:20
HAN
12.000.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 331 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:30
KIX
2h55p
Bay thẳng
13:25
HAN
14.425.600 ₫
+10 điểm
VN
VN 337 (S-P/thông tiêu chuẩn)
09:30
KIX
5h50p
1 điểm dừng
15:20
HAN
16.210.400 ₫
+10 điểm
VN
VN 321 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:30
KIX
7h40p
1 điểm dừng
18:10
HAN
16.836.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 331 (I-Phổ thông)
10:30
KIX
2h55p
Bay thẳng
13:25
HAN
24.656.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 331 (C-Th/gia linh hoạt)
10:30
KIX
2h55p
Bay thẳng
13:25
HAN
35.898.400 ₫
+10 điểm
VN
VN 337 (C-Th/gia linh hoạt)
09:30
KIX
5h50p
1 điểm dừng
15:20
HAN
39.284.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 321 (C-Th/gia linh hoạt)
10:30
KIX
7h40p
1 điểm dừng
18:10
HAN
40.204.000 ₫
+10 điểm