12 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 26/05/2020 (4/4 âm lịch)
Osaka
Hà Nội
thứ bảy, 23/05
chủ nhật, 24/05
thứ hai, 25/05
thứ ba, 26/05
thứ tư, 27/05
thứ năm, 28/05
thứ sáu, 29/05
VJ
VJ939 (J_Eco)
09:20
KIX
3h00p
Bay thẳng
12:20
HAN
1.220.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 331 (Q-P/thông tiết kiệm)
10:30
KIX
2h55p
Bay thẳng
13:25
HAN
8.203.068 ₫
+10 điểm
VN
VN 337 (Q-P/thông tiết kiệm)
09:30
KIX
6h50p
1 điểm dừng
16:20
HAN
10.028.358 ₫
+10 điểm
VJ
VJ939 (V_SBoss)
09:20
KIX
3h00p
Bay thẳng
12:20
HAN
10.600.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 321 (Q-P/thông tiết kiệm)
10:30
KIX
8h40p
1 điểm dừng
19:10
HAN
10.629.630 ₫
+10 điểm
VN
VN 331 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:30
KIX
2h55p
Bay thẳng
13:25
HAN
16.406.136 ₫
+10 điểm
VN
VN 337 (S-P/thông tiêu chuẩn)
09:30
KIX
6h50p
1 điểm dừng
16:20
HAN
18.489.114 ₫
+10 điểm
VN
VN 321 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:30
KIX
8h40p
1 điểm dừng
19:10
HAN
19.219.230 ₫
+10 điểm
VN
VN 331 (I-Phổ thông)
10:30
KIX
2h55p
Bay thẳng
13:25
HAN
27.916.200 ₫
+10 điểm
VN
VN 331 (C-Th/gia linh hoạt)
10:30
KIX
2h55p
Bay thẳng
13:25
HAN
41.036.814 ₫
+10 điểm
VN
VN 337 (C-Th/gia linh hoạt)
09:30
KIX
6h50p
1 điểm dừng
16:20
HAN
44.988.030 ₫
+10 điểm
VN
VN 321 (C-Th/gia linh hoạt)
10:30
KIX
8h40p
1 điểm dừng
19:10
HAN
46.061.730 ₫
+10 điểm