11 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 04/08/2020 (15/6 âm lịch)
Osaka
Hà Nội
thứ bảy, 01/08
chủ nhật, 02/08
thứ hai, 03/08
thứ ba, 04/08
thứ tư, 05/08
thứ năm, 06/08
thứ sáu, 07/08
VJ
VJ939 (B_Eco)
09:20
KIX
3h00p
Bay thẳng
12:20
HAN
1.760.000 ₫
+10 điểm
VN
VN337 (Q-P/thông tiết kiệm)
09:30
KIX
6h50p
1 điểm dừng
16:20
HAN
8.427.200 ₫
+10 điểm
VN
VN321 (Q-P/thông tiết kiệm)
10:30
KIX
7h40p
1 điểm dừng
18:10
HAN
8.592.800 ₫
+10 điểm
VJ
VJ939 (V_SBoss)
09:20
KIX
3h00p
Bay thẳng
12:20
HAN
10.600.000 ₫
+10 điểm
VN
VN337 (S-P/thông tiêu chuẩn)
09:30
KIX
6h50p
1 điểm dừng
16:20
HAN
15.842.400 ₫
+10 điểm
VN
VN321 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:30
KIX
7h40p
1 điểm dừng
18:10
HAN
16.468.000 ₫
+10 điểm
VN
VN331 (S-P/thông linh hoạt)
10:30
KIX
3h05p
Bay thẳng
13:35
HAN
16.704.000 ₫
+10 điểm
VN
VN331 (I-Phổ thông)
10:30
KIX
3h05p
Bay thẳng
13:35
HAN
27.804.000 ₫
+10 điểm
VN
VN337 (C-Th/gia linh hoạt)
09:30
KIX
6h50p
1 điểm dừng
16:20
HAN
38.548.000 ₫
+10 điểm
VN
VN321 (C-Th/gia linh hoạt)
10:30
KIX
7h40p
1 điểm dừng
18:10
HAN
39.468.000 ₫
+10 điểm
VN
VN331 (C-Th/gia linh hoạt)
10:30
KIX
3h05p
Bay thẳng
13:35
HAN
41.696.000 ₫
+10 điểm