13 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 26/09/2020 (10/8 âm lịch)
Osaka
Hà Nội
thứ tư, 23/09
thứ năm, 24/09
thứ sáu, 25/09
thứ bảy, 26/09
chủ nhật, 27/09
thứ hai, 28/09
thứ ba, 29/09
VJ
VJ939 (I_Eco)
09:20
KIX
3h00p
Bay thẳng
12:20
HAN
1.460.000 ₫
+10 điểm
VN
VN331 (E-Siêu tiết kiệm)
10:30
KIX
3h05p
Bay thẳng
13:35
HAN
3.279.000 ₫
+10 điểm
VN
VN331 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
10:30
KIX
3h05p
Bay thẳng
13:35
HAN
7.603.000 ₫
+10 điểm
VN
VN337 (Q-P/thông tiết kiệm)
09:30
KIX
5h50p
1 điểm dừng
15:20
HAN
10.457.838 ₫
+10 điểm
VJ
VJ939 (V_SBoss)
09:20
KIX
3h00p
Bay thẳng
12:20
HAN
10.600.000 ₫
+10 điểm
VN
VN321 (Q-P/thông tiết kiệm)
10:30
KIX
7h40p
1 điểm dừng
18:10
HAN
11.059.110 ₫
+10 điểm
VN
VN331 (S-P/thông linh hoạt)
10:30
KIX
3h05p
Bay thẳng
13:35
HAN
17.293.000 ₫
+10 điểm
VN
VN337 (S-P/thông tiêu chuẩn)
09:30
KIX
5h50p
1 điểm dừng
15:20
HAN
18.918.594 ₫
+10 điểm
VN
VN321 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:30
KIX
7h40p
1 điểm dừng
18:10
HAN
19.648.710 ₫
+10 điểm
VN
VN331 (I-Phổ thông)
10:30
KIX
3h05p
Bay thẳng
13:35
HAN
29.872.000 ₫
+10 điểm
VN
VN331 (C-Th/gia linh hoạt)
10:30
KIX
3h05p
Bay thẳng
13:35
HAN
43.712.000 ₫
+10 điểm
VN
VN337 (C-Th/gia linh hoạt)
09:30
KIX
5h50p
1 điểm dừng
15:20
HAN
45.353.088 ₫
+10 điểm
VN
VN321 (C-Th/gia linh hoạt)
10:30
KIX
7h40p
1 điểm dừng
18:10
HAN
46.920.690 ₫
+10 điểm