11 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 09/08/2020 (20/6 âm lịch)
Osaka
Hà Nội
thứ năm, 06/08
thứ sáu, 07/08
thứ bảy, 08/08
chủ nhật, 09/08
thứ hai, 10/08
thứ ba, 11/08
thứ tư, 12/08
VJ
VJ939 (M_Eco)
09:20
KIX
3h00p
Bay thẳng
12:20
HAN
3.460.000 ₫
+10 điểm
VN
VN337 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
09:30
KIX
7h25p
1 điểm dừng
16:55
HAN
7.433.600 ₫
+10 điểm
VN
VN321 (Q-P/thông tiết kiệm)
10:30
KIX
8h40p
1 điểm dừng
19:10
HAN
8.445.600 ₫
+10 điểm
VJ
VJ939 (V_SBoss)
09:20
KIX
3h00p
Bay thẳng
12:20
HAN
10.600.000 ₫
+10 điểm
VN
VN321 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:30
KIX
8h40p
1 điểm dừng
19:10
HAN
14.628.000 ₫
+10 điểm
VN
VN337 (S-P/thông tiêu chuẩn)
09:30
KIX
7h25p
1 điểm dừng
16:55
HAN
14.628.000 ₫
+10 điểm
VN
VN331 (I-Phổ thông)
10:30
KIX
3h05p
Bay thẳng
13:35
HAN
25.281.600 ₫
+10 điểm
VN
VN321 (I-Phổ thông)
10:30
KIX
8h40p
1 điểm dừng
19:10
HAN
29.072.000 ₫
+10 điểm
VN
VN321 (C-Th/gia linh hoạt)
10:30
KIX
8h40p
1 điểm dừng
19:10
HAN
37.002.400 ₫
+10 điểm
VN
VN337 (C-Th/gia linh hoạt)
09:30
KIX
7h25p
1 điểm dừng
16:55
HAN
37.002.400 ₫
+10 điểm
VN
VN331 (C-Th/gia linh hoạt)
10:30
KIX
3h05p
Bay thẳng
13:35
HAN
37.002.400 ₫
+10 điểm