11 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 03/07/2020 (13/5 âm lịch)
Osaka
Hà Nội
thứ ba, 30/06
thứ tư, 01/07
thứ năm, 02/07
thứ sáu, 03/07
thứ bảy, 04/07
chủ nhật, 05/07
thứ hai, 06/07
VJ
VJ939 (J_Eco)
09:20
KIX
3h00p
Bay thẳng
12:20
HAN
1.220.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 321 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
10:30
KIX
8h10p
1 điểm dừng
18:40
HAN
6.734.400 ₫
+10 điểm
VN
VN 331 (Q-P/thông tiết kiệm)
10:30
KIX
3h05p
Bay thẳng
13:35
HAN
7.047.200 ₫
+10 điểm
VN
VN 337 (Q-P/thông tiết kiệm)
09:30
KIX
6h50p
1 điểm dừng
16:20
HAN
8.427.200 ₫
+10 điểm
VJ
VJ939 (V_SBoss)
09:20
KIX
3h00p
Bay thẳng
12:20
HAN
10.600.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 331 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:30
KIX
3h05p
Bay thẳng
13:35
HAN
14.076.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 337 (S-P/thông tiêu chuẩn)
09:30
KIX
6h50p
1 điểm dừng
16:20
HAN
15.842.400 ₫
+10 điểm
VN
VN 321 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:30
KIX
8h10p
1 điểm dừng
18:40
HAN
16.210.400 ₫
+10 điểm
VN
VN 331 (I-Phổ thông)
10:30
KIX
3h05p
Bay thẳng
13:35
HAN
23.441.600 ₫
+10 điểm
VN
VN 331 (C-Th/gia linh hoạt)
10:30
KIX
3h05p
Bay thẳng
13:35
HAN
35.162.400 ₫
+10 điểm
VN
VN 337 (C-Th/gia linh hoạt)
09:30
KIX
6h50p
1 điểm dừng
16:20
HAN
38.566.400 ₫
+10 điểm