12 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 11/07/2020 (21/5 âm lịch)
Osaka
Hà Nội
thứ tư, 08/07
thứ năm, 09/07
thứ sáu, 10/07
thứ bảy, 11/07
chủ nhật, 12/07
thứ hai, 13/07
thứ ba, 14/07
VJ
VJ939 (I_Eco)
09:20
KIX
3h00p
Bay thẳng
12:20
HAN
1.460.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 331 (Q-P/thông tiết kiệm)
10:30
KIX
2h55p
Bay thẳng
13:25
HAN
8.632.548 ₫
+10 điểm
VN
VN 337 (Q-P/thông tiết kiệm)
09:30
KIX
5h50p
1 điểm dừng
15:20
HAN
10.457.838 ₫
+10 điểm
VJ
VJ939 (V_SBoss)
09:20
KIX
3h00p
Bay thẳng
12:20
HAN
10.600.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 321 (Q-P/thông tiết kiệm)
10:30
KIX
7h40p
1 điểm dừng
18:10
HAN
11.059.110 ₫
+10 điểm
VN
VN 331 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:30
KIX
2h55p
Bay thẳng
13:25
HAN
16.835.616 ₫
+10 điểm
VN
VN 337 (S-P/thông tiêu chuẩn)
09:30
KIX
5h50p
1 điểm dừng
15:20
HAN
18.918.594 ₫
+10 điểm
VN
VN 321 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:30
KIX
7h40p
1 điểm dừng
18:10
HAN
19.648.710 ₫
+10 điểm
VN
VN 331 (I-Phổ thông)
10:30
KIX
2h55p
Bay thẳng
13:25
HAN
28.775.160 ₫
+10 điểm
VN
VN 331 (C-Th/gia linh hoạt)
10:30
KIX
2h55p
Bay thẳng
13:25
HAN
41.895.774 ₫
+10 điểm
VN
VN 337 (C-Th/gia linh hoạt)
09:30
KIX
5h50p
1 điểm dừng
15:20
HAN
45.353.088 ₫
+10 điểm
VN
VN 321 (C-Th/gia linh hoạt)
10:30
KIX
7h40p
1 điểm dừng
18:10
HAN
46.920.690 ₫
+10 điểm