2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 14/07/2020 (24/5 âm lịch)
Osaka
Hà Nội
thứ bảy, 11/07
chủ nhật, 12/07
thứ hai, 13/07
thứ ba, 14/07
thứ tư, 15/07
thứ năm, 16/07
thứ sáu, 17/07
VJ
VJ939 (Z_Eco)
09:20
KIX
3h00p
Bay thẳng
12:20
HAN
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ939 (V_SBoss)
09:20
KIX
3h00p
Bay thẳng
12:20
HAN
10.600.000 ₫
+10 điểm