13 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 17/07/2020 (27/5 âm lịch)
Osaka
Hà Nội
thứ ba, 14/07
thứ tư, 15/07
thứ năm, 16/07
thứ sáu, 17/07
thứ bảy, 18/07
chủ nhật, 19/07
thứ hai, 20/07
VJ
VJ939 (Z_Eco)
09:20
KIX
3h00p
Bay thẳng
12:20
HAN
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 331 (E-Siêu tiết kiệm)
10:30
KIX
3h05p
Bay thẳng
13:35
HAN
2.760.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 321 (E-Siêu tiết kiệm)
10:30
KIX
8h10p
1 điểm dừng
18:40
HAN
3.201.600 ₫
+10 điểm
VN
VN 337 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
09:30
KIX
5h50p
1 điểm dừng
15:20
HAN
5.538.400 ₫
+10 điểm
VN
VN 331 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
10:30
KIX
3h05p
Bay thẳng
13:35
HAN
5.869.600 ₫
+10 điểm
VN
VN 321 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
10:30
KIX
8h10p
1 điểm dừng
18:40
HAN
6.734.400 ₫
+10 điểm
VJ
VJ939 (V_SBoss)
09:20
KIX
3h00p
Bay thẳng
12:20
HAN
10.600.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 337 (S-P/thông tiêu chuẩn)
09:30
KIX
5h50p
1 điểm dừng
15:20
HAN
12.604.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 331 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:30
KIX
3h05p
Bay thẳng
13:35
HAN
14.076.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 321 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:30
KIX
8h10p
1 điểm dừng
18:40
HAN
16.210.400 ₫
+10 điểm
VN
VN 331 (I-Phổ thông)
10:30
KIX
3h05p
Bay thẳng
13:35
HAN
23.441.600 ₫
+10 điểm
VN
VN 337 (C-Th/gia linh hoạt)
09:30
KIX
5h50p
1 điểm dừng
15:20
HAN
29.992.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 331 (C-Th/gia linh hoạt)
10:30
KIX
3h05p
Bay thẳng
13:35
HAN
35.162.400 ₫
+10 điểm