10 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 21/07/2020 (1/6 âm lịch)
Osaka
Hà Nội
thứ bảy, 18/07
chủ nhật, 19/07
thứ hai, 20/07
thứ ba, 21/07
thứ tư, 22/07
thứ năm, 23/07
thứ sáu, 24/07
VJ
VJ939 (I_Eco)
09:20
KIX
3h00p
Bay thẳng
12:20
HAN
1.460.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 337 (Q-P/thông tiết kiệm)
09:30
KIX
5h50p
1 điểm dừng
15:20
HAN
10.028.358 ₫
+10 điểm
VJ
VJ939 (V_SBoss)
09:20
KIX
3h00p
Bay thẳng
12:20
HAN
10.600.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 321 (Q-P/thông tiết kiệm)
10:30
KIX
9h10p
1 điểm dừng
19:40
HAN
10.629.630 ₫
+10 điểm
VN
VN 331 (I-Phổ thông)
10:30
KIX
3h05p
Bay thẳng
13:35
HAN
15.327.200 ₫
+10 điểm
VN
VN 337 (S-P/thông tiêu chuẩn)
09:30
KIX
5h50p
1 điểm dừng
15:20
HAN
18.489.114 ₫
+10 điểm
VN
VN 321 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:30
KIX
9h10p
1 điểm dừng
19:40
HAN
19.219.230 ₫
+10 điểm
VN
VN 331 (C-Th/gia linh hoạt)
10:30
KIX
3h05p
Bay thẳng
13:35
HAN
27.048.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 337 (C-Th/gia linh hoạt)
09:30
KIX
5h50p
1 điểm dừng
15:20
HAN
44.494.128 ₫
+10 điểm
VN
VN 321 (C-Th/gia linh hoạt)
10:30
KIX
9h10p
1 điểm dừng
19:40
HAN
46.061.730 ₫
+10 điểm