16 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 27/07/2020 (7/6 âm lịch)
Osaka
Hà Nội
thứ sáu, 24/07
thứ bảy, 25/07
chủ nhật, 26/07
thứ hai, 27/07
thứ ba, 28/07
thứ tư, 29/07
thứ năm, 30/07
VJ
VJ939 (I_Eco)
09:20
KIX
3h00p
Bay thẳng
12:20
HAN
1.460.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 331 (P-Siêu tiết kiệm)
10:30
KIX
3h05p
Bay thẳng
13:35
HAN
2.024.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 331 (E-Siêu tiết kiệm)
10:30
KIX
3h05p
Bay thẳng
13:35
HAN
2.760.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 321 (E-Siêu tiết kiệm)
10:30
KIX
7h40p
1 điểm dừng
18:10
HAN
3.348.800 ₫
+10 điểm
VN
VN 331 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
10:30
KIX
3h05p
Bay thẳng
13:35
HAN
6.421.600 ₫
+10 điểm
VN
VN 321 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
10:30
KIX
7h40p
1 điểm dừng
18:10
HAN
7.268.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 337 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
09:30
KIX
6h10p
1 điểm dừng
15:40
HAN
7.599.200 ₫
+10 điểm
VJ
VJ939 (I_Eco)
09:20
KIX
3h00p
Bay thẳng
12:20
HAN
10.600.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 321 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:30
KIX
7h40p
1 điểm dừng
18:10
HAN
14.628.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 337 (S-P/thông tiêu chuẩn)
09:30
KIX
6h10p
1 điểm dừng
15:40
HAN
14.628.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 331 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:30
KIX
3h05p
Bay thẳng
13:35
HAN
14.628.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 331 (I-Phổ thông)
10:30
KIX
3h05p
Bay thẳng
13:35
HAN
25.281.600 ₫
+10 điểm
VN
VN 321 (I-Phổ thông)
10:30
KIX
7h40p
1 điểm dừng
18:10
HAN
29.072.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 321 (C-Th/gia linh hoạt)
10:30
KIX
7h40p
1 điểm dừng
18:10
HAN
37.002.400 ₫
+10 điểm
VN
VN 337 (C-Th/gia linh hoạt)
09:30
KIX
6h10p
1 điểm dừng
15:40
HAN
37.002.400 ₫
+10 điểm
VN
VN 331 (C-Th/gia linh hoạt)
10:30
KIX
3h05p
Bay thẳng
13:35
HAN
37.002.400 ₫
+10 điểm