12 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 28/07/2020 (8/6 âm lịch)
Osaka
Hà Nội
thứ bảy, 25/07
chủ nhật, 26/07
thứ hai, 27/07
thứ ba, 28/07
thứ tư, 29/07
thứ năm, 30/07
thứ sáu, 31/07
VJ
VJ939 (B_Eco)
09:20
KIX
3h00p
Bay thẳng
12:20
HAN
1.760.000 ₫
+10 điểm
VN
VN331 (Q-P/thông tiết kiệm)
10:30
KIX
2h55p
Bay thẳng
13:25
HAN
8.203.068 ₫
+10 điểm
VN
VN337 (Q-P/thông tiết kiệm)
09:30
KIX
5h50p
1 điểm dừng
15:20
HAN
10.028.358 ₫
+10 điểm
VJ
VJ939 (B_Eco)
09:20
KIX
3h00p
Bay thẳng
12:20
HAN
10.600.000 ₫
+10 điểm
VN
VN321 (Q-P/thông tiết kiệm)
10:30
KIX
9h10p
1 điểm dừng
19:40
HAN
10.629.630 ₫
+10 điểm
VN
VN331 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:30
KIX
2h55p
Bay thẳng
13:25
HAN
16.406.136 ₫
+10 điểm
VN
VN337 (S-P/thông tiêu chuẩn)
09:30
KIX
5h50p
1 điểm dừng
15:20
HAN
18.489.114 ₫
+10 điểm
VN
VN321 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:30
KIX
9h10p
1 điểm dừng
19:40
HAN
19.219.230 ₫
+10 điểm
VN
VN331 (I-Phổ thông)
10:30
KIX
2h55p
Bay thẳng
13:25
HAN
27.916.200 ₫
+10 điểm
VN
VN331 (C-Th/gia linh hoạt)
10:30
KIX
2h55p
Bay thẳng
13:25
HAN
41.036.814 ₫
+10 điểm
VN
VN337 (C-Th/gia linh hoạt)
09:30
KIX
5h50p
1 điểm dừng
15:20
HAN
44.494.128 ₫
+10 điểm
VN
VN321 (C-Th/gia linh hoạt)
10:30
KIX
9h10p
1 điểm dừng
19:40
HAN
46.061.730 ₫
+10 điểm