12 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 29/07/2020 (9/6 âm lịch)
Osaka
Hà Nội
chủ nhật, 26/07
thứ hai, 27/07
thứ ba, 28/07
thứ tư, 29/07
thứ năm, 30/07
thứ sáu, 31/07
thứ bảy, 01/08
VN
VN 321 (G-Phổ thông)
10:30
KIX
7h40p
1 điểm dừng
18:10
HAN
2.254.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ939 (K_Eco)
09:20
KIX
3h00p
Bay thẳng
12:20
HAN
2.540.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 321 (Q-P/thông tiết kiệm)
10:30
KIX
7h40p
1 điểm dừng
18:10
HAN
8.051.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 337 (Q-P/thông tiết kiệm)
09:30
KIX
5h50p
1 điểm dừng
15:20
HAN
8.592.800 ₫
+10 điểm
VN
VN 321 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:30
KIX
7h40p
1 điểm dừng
18:10
HAN
9.271.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ939 (K_Eco)
09:20
KIX
3h00p
Bay thẳng
12:20
HAN
10.600.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 337 (S-P/thông tiêu chuẩn)
09:30
KIX
5h50p
1 điểm dừng
15:20
HAN
15.842.400 ₫
+10 điểm
VN
VN 331 (D-Th/gia tiết kiệm)
10:30
KIX
3h05p
Bay thẳng
13:35
HAN
16.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 331 (C-Th/gia linh hoạt)
10:30
KIX
3h05p
Bay thẳng
13:35
HAN
18.776.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 321 (C-Th/gia linh hoạt)
10:30
KIX
7h40p
1 điểm dừng
18:10
HAN
19.363.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 321 (D-Th/gia tiết kiệm)
10:30
KIX
7h40p
1 điểm dừng
18:10
HAN
19.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 337 (C-Th/gia linh hoạt)
09:30
KIX
5h50p
1 điểm dừng
15:20
HAN
38.124.800 ₫
+10 điểm