16 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 31/07/2020 (11/6 âm lịch)
Osaka
Hà Nội
thứ ba, 28/07
thứ tư, 29/07
thứ năm, 30/07
thứ sáu, 31/07
thứ bảy, 01/08
chủ nhật, 02/08
thứ hai, 03/08
VJ
VJ939 (I_Eco)
09:20
KIX
3h00p
Bay thẳng
12:20
HAN
1.460.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 331 (P-Siêu tiết kiệm)
10:30
KIX
3h05p
Bay thẳng
13:35
HAN
2.024.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 331 (E-Siêu tiết kiệm)
10:30
KIX
3h05p
Bay thẳng
13:35
HAN
2.760.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 321 (E-Siêu tiết kiệm)
10:30
KIX
7h40p
1 điểm dừng
18:10
HAN
3.348.800 ₫
+10 điểm
VN
VN 331 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
10:30
KIX
3h05p
Bay thẳng
13:35
HAN
5.869.600 ₫
+10 điểm
VN
VN 337 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
09:30
KIX
6h50p
1 điểm dừng
16:20
HAN
6.624.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 321 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
10:30
KIX
7h40p
1 điểm dừng
18:10
HAN
6.716.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ939 (I_Eco)
09:20
KIX
3h00p
Bay thẳng
12:20
HAN
10.600.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 321 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:30
KIX
7h40p
1 điểm dừng
18:10
HAN
14.076.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 337 (S-P/thông tiêu chuẩn)
09:30
KIX
6h50p
1 điểm dừng
16:20
HAN
14.076.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 331 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:30
KIX
3h05p
Bay thẳng
13:35
HAN
14.076.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 331 (I-Phổ thông)
10:30
KIX
3h05p
Bay thẳng
13:35
HAN
23.441.600 ₫
+10 điểm
VN
VN 321 (I-Phổ thông)
10:30
KIX
7h40p
1 điểm dừng
18:10
HAN
27.232.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 321 (C-Th/gia linh hoạt)
10:30
KIX
7h40p
1 điểm dừng
18:10
HAN
35.162.400 ₫
+10 điểm
VN
VN 337 (C-Th/gia linh hoạt)
09:30
KIX
6h50p
1 điểm dừng
16:20
HAN
35.162.400 ₫
+10 điểm
VN
VN 331 (C-Th/gia linh hoạt)
10:30
KIX
3h05p
Bay thẳng
13:35
HAN
35.162.400 ₫
+10 điểm