12 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 01/08/2020 (12/6 âm lịch)
Osaka
Hà Nội
thứ tư, 29/07
thứ năm, 30/07
thứ sáu, 31/07
thứ bảy, 01/08
chủ nhật, 02/08
thứ hai, 03/08
thứ ba, 04/08
VJ
VJ939 (L_Eco)
09:20
KIX
3h00p
Bay thẳng
12:20
HAN
3.000.000 ₫
+10 điểm
VN
VN321 (A-Tiết kiệm đặc biệt)
10:30
KIX
7h40p
1 điểm dừng
18:10
HAN
4.324.000 ₫
+10 điểm
VN
VN321 (K-P/thông tiết kiệm)
10:30
KIX
7h40p
1 điểm dừng
18:10
HAN
5.538.400 ₫
+10 điểm
VN
VN337 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
09:30
KIX
5h50p
1 điểm dừng
15:20
HAN
5.556.800 ₫
+10 điểm
VJ
VJ939 (L_Eco)
09:20
KIX
3h00p
Bay thẳng
12:20
HAN
10.600.000 ₫
+10 điểm
VN
VN337 (S-P/thông tiêu chuẩn)
09:30
KIX
5h50p
1 điểm dừng
15:20
HAN
12.972.000 ₫
+10 điểm
VN
VN321 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:30
KIX
7h40p
1 điểm dừng
18:10
HAN
13.597.600 ₫
+10 điểm
VN
VN331 (B-P/thông tiêu chuẩn)
10:30
KIX
3h05p
Bay thẳng
13:35
HAN
25.689.000 ₫
+10 điểm
VN
VN331 (I-Phổ thông)
10:30
KIX
3h05p
Bay thẳng
13:35
HAN
29.985.000 ₫
+10 điểm
VN
VN337 (C-Th/gia linh hoạt)
09:30
KIX
5h50p
1 điểm dừng
15:20
HAN
30.728.000 ₫
+10 điểm
VN
VN321 (C-Th/gia linh hoạt)
10:30
KIX
7h40p
1 điểm dừng
18:10
HAN
32.089.600 ₫
+10 điểm
VN
VN331 (C-Th/gia linh hoạt)
10:30
KIX
3h05p
Bay thẳng
13:35
HAN
43.877.000 ₫
+10 điểm