13 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 12/11/2020 (27/9 âm lịch)
Osaka
Hà Nội
thứ hai, 09/11
thứ ba, 10/11
thứ tư, 11/11
thứ năm, 12/11
thứ sáu, 13/11
thứ bảy, 14/11
chủ nhật, 15/11
VJ
VJ939 (Z_Eco)
09:20
KIX
3h45p
Bay thẳng
13:05
HAN
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 331 (E-Siêu tiết kiệm)
10:30
KIX
3h05p
Bay thẳng
13:35
HAN
2.760.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 331 (Q-P/thông tiết kiệm)
10:30
KIX
3h05p
Bay thẳng
13:35
HAN
7.028.800 ₫
+10 điểm
VN
VN 337 (Q-P/thông tiết kiệm)
09:30
KIX
5h50p
1 điểm dừng
15:20
HAN
8.261.600 ₫
+10 điểm
VN
VN 321 (Q-P/thông tiết kiệm)
10:30
KIX
8h40p
1 điểm dừng
19:10
HAN
9.108.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ939 (V_SBoss)
09:20
KIX
3h45p
Bay thẳng
13:05
HAN
10.600.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 331 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:30
KIX
3h05p
Bay thẳng
13:35
HAN
14.057.600 ₫
+10 điểm
VN
VN 337 (S-P/thông tiêu chuẩn)
09:30
KIX
5h50p
1 điểm dừng
15:20
HAN
15.842.400 ₫
+10 điểm
VN
VN 321 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:30
KIX
8h40p
1 điểm dừng
19:10
HAN
16.486.400 ₫
+10 điểm
VN
VN 331 (I-Phổ thông)
10:30
KIX
3h05p
Bay thẳng
13:35
HAN
23.920.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 331 (C-Th/gia linh hoạt)
10:30
KIX
3h05p
Bay thẳng
13:35
HAN
35.162.400 ₫
+10 điểm
VN
VN 337 (C-Th/gia linh hoạt)
09:30
KIX
5h50p
1 điểm dừng
15:20
HAN
38.124.800 ₫
+10 điểm
VN
VN 321 (C-Th/gia linh hoạt)
10:30
KIX
8h40p
1 điểm dừng
19:10
HAN
39.486.400 ₫
+10 điểm