11 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 14/11/2020 (29/9 âm lịch)
Osaka
Hà Nội
thứ tư, 11/11
thứ năm, 12/11
thứ sáu, 13/11
thứ bảy, 14/11
chủ nhật, 15/11
thứ hai, 16/11
thứ ba, 17/11
VJ
VJ939 (Z_Eco)
09:20
KIX
3h45p
Bay thẳng
13:05
HAN
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 331 (Q-P/thông tiết kiệm)
10:30
KIX
3h05p
Bay thẳng
13:35
HAN
8.632.548 ₫
+10 điểm
VN
VN 337 (Q-P/thông tiết kiệm)
09:30
KIX
5h50p
1 điểm dừng
15:20
HAN
10.457.838 ₫
+10 điểm
VJ
VJ939 (V_SBoss)
09:20
KIX
3h45p
Bay thẳng
13:05
HAN
10.600.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 321 (L-P/thông tiết kiệm)
10:30
KIX
8h40p
1 điểm dừng
19:10
HAN
13.807.782 ₫
+10 điểm
VN
VN 331 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:30
KIX
3h05p
Bay thẳng
13:35
HAN
16.835.616 ₫
+10 điểm
VN
VN 337 (S-P/thông tiêu chuẩn)
09:30
KIX
5h50p
1 điểm dừng
15:20
HAN
18.918.594 ₫
+10 điểm
VN
VN 321 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:30
KIX
8h40p
1 điểm dừng
19:10
HAN
19.648.710 ₫
+10 điểm
VN
VN 331 (C-Th/gia linh hoạt)
10:30
KIX
3h05p
Bay thẳng
13:35
HAN
41.895.774 ₫
+10 điểm
VN
VN 337 (C-Th/gia linh hoạt)
09:30
KIX
5h50p
1 điểm dừng
15:20
HAN
45.353.088 ₫
+10 điểm
VN
VN 321 (C-Th/gia linh hoạt)
10:30
KIX
8h40p
1 điểm dừng
19:10
HAN
46.920.690 ₫
+10 điểm