2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 24/12/2020 (11/11 âm lịch)
Osaka
Hà Nội
thứ hai, 21/12
thứ ba, 22/12
thứ tư, 23/12
thứ năm, 24/12
thứ sáu, 25/12
thứ bảy, 26/12
chủ nhật, 27/12
VJ
VJ939 (Z_Eco)
09:20
KIX
3h45p
Bay thẳng
13:05
HAN
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ939 (V_SBoss)
09:20
KIX
3h45p
Bay thẳng
13:05
HAN
10.600.000 ₫
+10 điểm