11 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 28/11/2020 (14/10 âm lịch)
Osaka
Hà Nội
thứ tư, 25/11
thứ năm, 26/11
thứ sáu, 27/11
thứ bảy, 28/11
chủ nhật, 29/11
thứ hai, 30/11
thứ ba, 01/12
VJ
VJ939 (Z_Eco)
09:20
KIX
3h45p
Bay thẳng
13:05
HAN
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN331 (Q-P/thông tiết kiệm)
10:30
KIX
3h05p
Bay thẳng
13:35
HAN
7.396.800 ₫
+10 điểm
VN
VN337 (Q-P/thông tiết kiệm)
09:30
KIX
5h50p
1 điểm dừng
15:20
HAN
8.960.800 ₫
+10 điểm
VN
VN321 (Q-P/thông tiết kiệm)
10:30
KIX
8h40p
1 điểm dừng
19:10
HAN
9.476.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ939 (V_SBoss)
09:20
KIX
3h45p
Bay thẳng
13:05
HAN
10.600.000 ₫
+10 điểm
VN
VN331 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:30
KIX
3h05p
Bay thẳng
13:35
HAN
14.425.600 ₫
+10 điểm
VN
VN337 (S-P/thông tiêu chuẩn)
09:30
KIX
5h50p
1 điểm dừng
15:20
HAN
16.210.400 ₫
+10 điểm
VN
VN321 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:30
KIX
8h40p
1 điểm dừng
19:10
HAN
16.836.000 ₫
+10 điểm
VN
VN331 (C-Th/gia linh hoạt)
10:30
KIX
3h05p
Bay thẳng
13:35
HAN
35.898.400 ₫
+10 điểm
VN
VN337 (C-Th/gia linh hoạt)
09:30
KIX
5h50p
1 điểm dừng
15:20
HAN
38.860.800 ₫
+10 điểm
VN
VN321 (C-Th/gia linh hoạt)
10:30
KIX
8h40p
1 điểm dừng
19:10
HAN
40.204.000 ₫
+10 điểm