13 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 13/08/2020 (24/6 âm lịch)
Osaka
Hà Nội
thứ hai, 10/08
thứ ba, 11/08
thứ tư, 12/08
thứ năm, 13/08
thứ sáu, 14/08
thứ bảy, 15/08
chủ nhật, 16/08
VJ
VJ939 (I_Eco)
09:20
KIX
3h00p
Bay thẳng
12:20
HAN
1.460.000 ₫
+10 điểm
VN
VN337 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
09:30
KIX
6h05p
1 điểm dừng
15:35
HAN
6.550.400 ₫
+10 điểm
VN
VN321 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
10:30
KIX
7h40p
1 điểm dừng
18:10
HAN
6.716.000 ₫
+10 điểm
VN
VN331 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
10:30
KIX
3h05p
Bay thẳng
13:35
HAN
6.977.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ939 (V_SBoss)
09:20
KIX
3h00p
Bay thẳng
12:20
HAN
10.600.000 ₫
+10 điểm
VN
VN321 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:30
KIX
7h40p
1 điểm dừng
18:10
HAN
14.076.000 ₫
+10 điểm
VN
VN337 (S-P/thông tiêu chuẩn)
09:30
KIX
6h05p
1 điểm dừng
15:35
HAN
14.076.000 ₫
+10 điểm
VN
VN331 (S-P/thông linh hoạt)
10:30
KIX
3h05p
Bay thẳng
13:35
HAN
16.704.000 ₫
+10 điểm
VN
VN321 (I-Phổ thông)
10:30
KIX
7h40p
1 điểm dừng
18:10
HAN
27.232.000 ₫
+10 điểm
VN
VN331 (I-Phổ thông)
10:30
KIX
3h05p
Bay thẳng
13:35
HAN
27.804.000 ₫
+10 điểm
VN
VN321 (C-Th/gia linh hoạt)
10:30
KIX
7h40p
1 điểm dừng
18:10
HAN
35.162.400 ₫
+10 điểm
VN
VN337 (C-Th/gia linh hoạt)
09:30
KIX
6h05p
1 điểm dừng
15:35
HAN
35.162.400 ₫
+10 điểm
VN
VN331 (C-Th/gia linh hoạt)
10:30
KIX
3h05p
Bay thẳng
13:35
HAN
41.696.000 ₫
+10 điểm