13 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 08/08/2020 (19/6 âm lịch)
Osaka
Hà Nội
thứ tư, 05/08
thứ năm, 06/08
thứ sáu, 07/08
thứ bảy, 08/08
chủ nhật, 09/08
thứ hai, 10/08
thứ ba, 11/08
VJ
VJ939 (N_Eco)
09:20
KIX
3h00p
Bay thẳng
12:20
HAN
4.150.000 ₫
+10 điểm
VN
VN321 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
10:30
KIX
8h40p
1 điểm dừng
19:10
HAN
5.391.200 ₫
+10 điểm
VN
VN337 (L-P/thông tiết kiệm)
09:30
KIX
6h00p
1 điểm dừng
15:30
HAN
8.372.000 ₫
+10 điểm
VN
VN331 (L-P/thông tiết kiệm)
10:30
KIX
3h05p
Bay thẳng
13:35
HAN
9.224.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ939 (V_SBoss)
09:20
KIX
3h00p
Bay thẳng
12:20
HAN
10.600.000 ₫
+10 điểm
VN
VN321 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:30
KIX
8h40p
1 điểm dừng
19:10
HAN
11.371.200 ₫
+10 điểm
VN
VN337 (S-P/thông tiêu chuẩn)
09:30
KIX
6h00p
1 điểm dừng
15:30
HAN
11.371.200 ₫
+10 điểm
VN
VN331 (S-P/thông linh hoạt)
10:30
KIX
3h05p
Bay thẳng
13:35
HAN
13.498.000 ₫
+10 điểm
VN
VN321 (I-Phổ thông)
10:30
KIX
8h40p
1 điểm dừng
19:10
HAN
21.012.800 ₫
+10 điểm
VN
VN321 (C-Th/gia linh hoạt)
10:30
KIX
8h40p
1 điểm dừng
19:10
HAN
28.888.000 ₫
+10 điểm
VN
VN337 (C-Th/gia linh hoạt)
09:30
KIX
6h00p
1 điểm dừng
15:30
HAN
28.888.000 ₫
+10 điểm
VN
VN331 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
10:30
KIX
3h05p
Bay thẳng
13:35
HAN
28.917.000 ₫
+10 điểm
VN
VN331 (C-Th/gia linh hoạt)
10:30
KIX
3h05p
Bay thẳng
13:35
HAN
34.260.000 ₫
+10 điểm