13 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 07/08/2020 (18/6 âm lịch)
Osaka
TP Hồ Chí Minh
thứ ba, 04/08
thứ tư, 05/08
thứ năm, 06/08
thứ sáu, 07/08
thứ bảy, 08/08
chủ nhật, 09/08
thứ hai, 10/08
VJ
VJ829 (K_Eco)
09:30
KIX
3h30p
Bay thẳng
13:00
SGN
2.540.000 ₫
+10 điểm
VN
VN331 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
10:30
KIX
8h15p
1 điểm dừng
18:45
SGN
6.716.000 ₫
+10 điểm
VN
VN321 (Q-P/thông tiết kiệm)
10:30
KIX
3h30p
Bay thẳng
14:00
SGN
7.047.200 ₫
+10 điểm
VN
VN337 (L-P/thông tiết kiệm)
09:30
KIX
7h00p
1 điểm dừng
16:30
SGN
10.138.400 ₫
+10 điểm
VJ
VJ829 (V_SBoss)
09:30
KIX
3h30p
Bay thẳng
13:00
SGN
10.600.000 ₫
+10 điểm
VN
VN331 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:30
KIX
8h15p
1 điểm dừng
18:45
SGN
14.076.000 ₫
+10 điểm
VN
VN337 (S-P/thông tiêu chuẩn)
09:30
KIX
7h00p
1 điểm dừng
16:30
SGN
14.076.000 ₫
+10 điểm
VN
VN321 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:30
KIX
3h30p
Bay thẳng
14:00
SGN
14.076.000 ₫
+10 điểm
VN
VN321 (I-Phổ thông)
10:30
KIX
3h30p
Bay thẳng
14:00
SGN
23.441.600 ₫
+10 điểm
VN
VN331 (I-Phổ thông)
10:30
KIX
8h15p
1 điểm dừng
18:45
SGN
27.213.600 ₫
+10 điểm
VN
VN331 (C-Th/gia linh hoạt)
10:30
KIX
8h15p
1 điểm dừng
18:45
SGN
35.162.400 ₫
+10 điểm
VN
VN337 (C-Th/gia linh hoạt)
09:30
KIX
7h00p
1 điểm dừng
16:30
SGN
35.162.400 ₫
+10 điểm
VN
VN321 (C-Th/gia linh hoạt)
10:30
KIX
3h30p
Bay thẳng
14:00
SGN
35.162.400 ₫
+10 điểm