10 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 08/08/2020 (19/6 âm lịch)
Osaka
TP Hồ Chí Minh
thứ tư, 05/08
thứ năm, 06/08
thứ sáu, 07/08
thứ bảy, 08/08
chủ nhật, 09/08
thứ hai, 10/08
thứ ba, 11/08
VJ
VJ829 (L_Eco)
09:30
KIX
3h30p
Bay thẳng
13:00
SGN
3.000.000 ₫
+10 điểm
VN
VN321 (Q-P/thông tiết kiệm)
10:30
KIX
3h25p
Bay thẳng
13:55
SGN
7.396.800 ₫
+10 điểm
VN
VN337 (Q-P/thông tiết kiệm)
09:30
KIX
6h00p
1 điểm dừng
15:30
SGN
8.629.600 ₫
+10 điểm
VN
VN331 (Q-P/thông tiết kiệm)
10:30
KIX
7h30p
1 điểm dừng
18:00
SGN
8.960.800 ₫
+10 điểm
VJ
VJ829 (V_SBoss)
09:30
KIX
3h30p
Bay thẳng
13:00
SGN
10.600.000 ₫
+10 điểm
VN
VN321 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:30
KIX
3h25p
Bay thẳng
13:55
SGN
14.425.600 ₫
+10 điểm
VN
VN337 (S-P/thông tiêu chuẩn)
09:30
KIX
6h00p
1 điểm dừng
15:30
SGN
16.247.200 ₫
+10 điểm
VN
VN331 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:30
KIX
7h30p
1 điểm dừng
18:00
SGN
16.928.000 ₫
+10 điểm
VN
VN321 (I-Phổ thông)
10:30
KIX
3h25p
Bay thẳng
13:55
SGN
24.656.000 ₫
+10 điểm
VN
VN321 (C-Th/gia linh hoạt)
10:30
KIX
3h25p
Bay thẳng
13:55
SGN
35.898.400 ₫
+10 điểm