13 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 12/08/2020 (23/6 âm lịch)
Osaka
TP Hồ Chí Minh
chủ nhật, 09/08
thứ hai, 10/08
thứ ba, 11/08
thứ tư, 12/08
thứ năm, 13/08
thứ sáu, 14/08
thứ bảy, 15/08
VJ
VJ829 (H_Eco)
09:30
KIX
3h30p
Bay thẳng
13:00
SGN
2.080.000 ₫
+10 điểm
VN
VN321 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
10:30
KIX
3h30p
Bay thẳng
14:00
SGN
3.974.400 ₫
+10 điểm
VN
VN331 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
10:30
KIX
8h45p
1 điểm dừng
19:15
SGN
4.820.800 ₫
+10 điểm
VN
VN337 (Q-P/thông tiết kiệm)
09:30
KIX
7h00p
1 điểm dừng
16:30
SGN
6.108.800 ₫
+10 điểm
VJ
VJ829 (V_SBoss)
09:30
KIX
3h30p
Bay thẳng
13:00
SGN
10.600.000 ₫
+10 điểm
VN
VN331 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:30
KIX
8h45p
1 điểm dừng
19:15
SGN
10.819.200 ₫
+10 điểm
VN
VN337 (S-P/thông tiêu chuẩn)
09:30
KIX
7h00p
1 điểm dừng
16:30
SGN
10.819.200 ₫
+10 điểm
VN
VN321 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:30
KIX
3h30p
Bay thẳng
14:00
SGN
10.819.200 ₫
+10 điểm
VN
VN321 (I-Phổ thông)
10:30
KIX
3h30p
Bay thẳng
14:00
SGN
15.327.200 ₫
+10 điểm
VN
VN331 (D-Th/gia tiết kiệm)
10:30
KIX
8h45p
1 điểm dừng
19:15
SGN
26.312.000 ₫
+10 điểm
VN
VN331 (C-Th/gia linh hoạt)
10:30
KIX
8h45p
1 điểm dừng
19:15
SGN
27.048.000 ₫
+10 điểm
VN
VN337 (C-Th/gia linh hoạt)
09:30
KIX
7h00p
1 điểm dừng
16:30
SGN
27.048.000 ₫
+10 điểm
VN
VN321 (C-Th/gia linh hoạt)
10:30
KIX
3h30p
Bay thẳng
14:00
SGN
27.048.000 ₫
+10 điểm