13 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 05/07/2020 (15/5 âm lịch)
Osaka
TP Hồ Chí Minh
thứ năm, 02/07
thứ sáu, 03/07
thứ bảy, 04/07
chủ nhật, 05/07
thứ hai, 06/07
thứ ba, 07/07
thứ tư, 08/07
VN
VN 321 (P-Siêu tiết kiệm)
10:30
KIX
3h30p
Bay thẳng
14:00
SGN
1.748.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ829 (K_Eco)
09:30
KIX
3h30p
Bay thẳng
13:00
SGN
2.540.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 321 (A-Tiết kiệm đặc biệt)
10:30
KIX
3h30p
Bay thẳng
14:00
SGN
2.944.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 321 (K-P/thông tiết kiệm)
10:30
KIX
3h30p
Bay thẳng
14:00
SGN
3.974.400 ₫
+10 điểm
VN
VN 337 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
09:30
KIX
7h00p
1 điểm dừng
16:30
SGN
5.906.400 ₫
+10 điểm
VN
VN 331 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
10:30
KIX
8h15p
1 điểm dừng
18:45
SGN
7.286.400 ₫
+10 điểm
VJ
VJ829 (V_SBoss)
09:30
KIX
3h30p
Bay thẳng
13:00
SGN
10.600.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 321 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:30
KIX
3h30p
Bay thẳng
14:00
SGN
11.187.200 ₫
+10 điểm
VN
VN 337 (S-P/thông tiêu chuẩn)
09:30
KIX
7h00p
1 điểm dừng
16:30
SGN
12.972.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 321 (I-Phổ thông)
10:30
KIX
3h30p
Bay thẳng
14:00
SGN
16.376.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 331 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:30
KIX
8h15p
1 điểm dừng
18:45
SGN
16.762.400 ₫
+10 điểm
VN
VN 321 (C-Th/gia linh hoạt)
10:30
KIX
3h30p
Bay thẳng
14:00
SGN
27.784.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 337 (C-Th/gia linh hoạt)
09:30
KIX
7h00p
1 điểm dừng
16:30
SGN
30.746.400 ₫
+10 điểm