10 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 10/07/2020 (20/5 âm lịch)
Osaka
TP Hồ Chí Minh
thứ ba, 07/07
thứ tư, 08/07
thứ năm, 09/07
thứ sáu, 10/07
thứ bảy, 11/07
chủ nhật, 12/07
thứ hai, 13/07
VJ
VJ829 (U_Eco)
09:30
KIX
3h30p
Bay thẳng
13:00
SGN
999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 321 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
10:30
KIX
3h30p
Bay thẳng
14:00
SGN
5.869.600 ₫
+10 điểm
VN
VN 337 (Q-P/thông tiết kiệm)
09:30
KIX
6h00p
1 điểm dừng
15:30
SGN
8.261.600 ₫
+10 điểm
VJ
VJ829 (V_SBoss)
09:30
KIX
3h30p
Bay thẳng
13:00
SGN
10.600.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 321 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:30
KIX
3h30p
Bay thẳng
14:00
SGN
14.076.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 337 (S-P/thông tiêu chuẩn)
09:30
KIX
6h00p
1 điểm dừng
15:30
SGN
15.842.400 ₫
+10 điểm
VN
VN 321 (I-Phổ thông)
10:30
KIX
3h30p
Bay thẳng
14:00
SGN
23.441.600 ₫
+10 điểm
VN
VN 331 (I-Phổ thông)
10:30
KIX
7h30p
1 điểm dừng
18:00
SGN
27.287.200 ₫
+10 điểm
VN
VN 331 (C-Th/gia linh hoạt)
10:30
KIX
7h30p
1 điểm dừng
18:00
SGN
35.162.400 ₫
+10 điểm
VN
VN 321 (C-Th/gia linh hoạt)
10:30
KIX
3h30p
Bay thẳng
14:00
SGN
35.162.400 ₫
+10 điểm