9 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 12/07/2020 (22/5 âm lịch)
Osaka
TP Hồ Chí Minh
thứ năm, 09/07
thứ sáu, 10/07
thứ bảy, 11/07
chủ nhật, 12/07
thứ hai, 13/07
thứ ba, 14/07
thứ tư, 15/07
VJ
VJ829 (M_Eco)
09:30
KIX
3h30p
Bay thẳng
13:00
SGN
3.460.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 321 (Q-P/thông tiết kiệm)
10:30
KIX
3h25p
Bay thẳng
13:55
SGN
8.632.548 ₫
+10 điểm
VN
VN 331 (Q-P/thông tiết kiệm)
10:30
KIX
7h30p
1 điểm dừng
18:00
SGN
10.457.838 ₫
+10 điểm
VJ
VJ829 (V_SBoss)
09:30
KIX
3h30p
Bay thẳng
13:00
SGN
10.600.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 321 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:30
KIX
3h25p
Bay thẳng
13:55
SGN
16.835.616 ₫
+10 điểm
VN
VN 337 (S-P/thông tiêu chuẩn)
09:30
KIX
5h40p
1 điểm dừng
15:10
SGN
18.961.542 ₫
+10 điểm
VN
VN 331 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:30
KIX
7h30p
1 điểm dừng
18:00
SGN
19.756.080 ₫
+10 điểm
VN
VN 321 (I-Phổ thông)
10:30
KIX
3h25p
Bay thẳng
13:55
SGN
28.775.160 ₫
+10 điểm
VN
VN 321 (C-Th/gia linh hoạt)
10:30
KIX
3h25p
Bay thẳng
13:55
SGN
41.895.774 ₫
+10 điểm