10 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 14/07/2020 (24/5 âm lịch)
Osaka
TP Hồ Chí Minh
thứ bảy, 11/07
chủ nhật, 12/07
thứ hai, 13/07
thứ ba, 14/07
thứ tư, 15/07
thứ năm, 16/07
thứ sáu, 17/07
VJ
VJ829 (K_Eco)
09:30
KIX
3h30p
Bay thẳng
13:00
SGN
2.540.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 321 (Q-P/thông tiết kiệm)
10:30
KIX
3h25p
Bay thẳng
13:55
SGN
8.203.068 ₫
+10 điểm
VN
VN 337 (Q-P/thông tiết kiệm)
09:30
KIX
5h40p
1 điểm dừng
15:10
SGN
9.641.826 ₫
+10 điểm
VN
VN 331 (Q-P/thông tiết kiệm)
10:30
KIX
7h30p
1 điểm dừng
18:00
SGN
10.028.358 ₫
+10 điểm
VJ
VJ829 (V_SBoss)
09:30
KIX
3h30p
Bay thẳng
13:00
SGN
10.600.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 321 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:30
KIX
3h25p
Bay thẳng
13:55
SGN
16.406.136 ₫
+10 điểm
VN
VN 337 (S-P/thông tiêu chuẩn)
09:30
KIX
5h40p
1 điểm dừng
15:10
SGN
18.532.062 ₫
+10 điểm
VN
VN 331 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:30
KIX
7h30p
1 điểm dừng
18:00
SGN
19.326.600 ₫
+10 điểm
VN
VN 321 (I-Phổ thông)
10:30
KIX
3h25p
Bay thẳng
13:55
SGN
27.916.200 ₫
+10 điểm
VN
VN 321 (C-Th/gia linh hoạt)
10:30
KIX
3h25p
Bay thẳng
13:55
SGN
41.036.814 ₫
+10 điểm