14 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 18/07/2020 (28/5 âm lịch)
Osaka
TP Hồ Chí Minh
thứ tư, 15/07
thứ năm, 16/07
thứ sáu, 17/07
thứ bảy, 18/07
chủ nhật, 19/07
thứ hai, 20/07
thứ ba, 21/07
VJ
VJ829 (I_Eco)
09:30
KIX
3h30p
Bay thẳng
13:00
SGN
1.460.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 321 (P-Siêu tiết kiệm)
10:30
KIX
3h30p
Bay thẳng
14:00
SGN
2.024.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 321 (Q-P/thông tiết kiệm)
10:30
KIX
3h30p
Bay thẳng
14:00
SGN
7.396.800 ₫
+10 điểm
VN
VN 337 (Q-P/thông tiết kiệm)
09:30
KIX
6h00p
1 điểm dừng
15:30
SGN
8.629.600 ₫
+10 điểm
VN
VN 331 (Q-P/thông tiết kiệm)
10:30
KIX
7h30p
1 điểm dừng
18:00
SGN
8.960.800 ₫
+10 điểm
VJ
VJ829 (V_SBoss)
09:30
KIX
3h30p
Bay thẳng
13:00
SGN
10.600.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 321 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:30
KIX
3h30p
Bay thẳng
14:00
SGN
14.425.600 ₫
+10 điểm
VN
VN 337 (S-P/thông tiêu chuẩn)
09:30
KIX
6h00p
1 điểm dừng
15:30
SGN
16.210.400 ₫
+10 điểm
VN
VN 331 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:30
KIX
7h30p
1 điểm dừng
18:00
SGN
16.854.400 ₫
+10 điểm
VN
VN 321 (I-Phổ thông)
10:30
KIX
3h30p
Bay thẳng
14:00
SGN
24.656.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 337 (I-Phổ thông)
09:30
KIX
6h00p
1 điểm dừng
15:30
SGN
27.268.800 ₫
+10 điểm
VN
VN 321 (C-Th/gia linh hoạt)
10:30
KIX
3h30p
Bay thẳng
14:00
SGN
35.898.400 ₫
+10 điểm
VN
VN 337 (C-Th/gia linh hoạt)
09:30
KIX
6h00p
1 điểm dừng
15:30
SGN
38.860.800 ₫
+10 điểm
VN
VN 331 (C-Th/gia linh hoạt)
10:30
KIX
7h30p
1 điểm dừng
18:00
SGN
40.222.400 ₫
+10 điểm