2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 20/07/2020 (30/5 âm lịch)
Osaka
TP Hồ Chí Minh
thứ sáu, 17/07
thứ bảy, 18/07
chủ nhật, 19/07
thứ hai, 20/07
thứ ba, 21/07
thứ tư, 22/07
thứ năm, 23/07
VJ
VJ829 (L_Eco)
09:30
KIX
3h30p
Bay thẳng
13:00
SGN
3.000.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ829 (V_SBoss)
09:30
KIX
3h30p
Bay thẳng
13:00
SGN
10.600.000 ₫
+10 điểm