10 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 25/07/2020 (5/6 âm lịch)
Osaka
TP Hồ Chí Minh
thứ tư, 22/07
thứ năm, 23/07
thứ sáu, 24/07
thứ bảy, 25/07
chủ nhật, 26/07
thứ hai, 27/07
thứ ba, 28/07
VJ
VJ829 (H_Eco)
09:30
KIX
3h30p
Bay thẳng
13:00
SGN
2.080.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 321 (Q-P/thông tiết kiệm)
10:30
KIX
3h25p
Bay thẳng
13:55
SGN
7.396.800 ₫
+10 điểm
VN
VN 337 (Q-P/thông tiết kiệm)
09:30
KIX
6h00p
1 điểm dừng
15:30
SGN
8.629.600 ₫
+10 điểm
VJ
VJ829 (V_SBoss)
09:30
KIX
3h30p
Bay thẳng
13:00
SGN
10.600.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 321 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:30
KIX
3h25p
Bay thẳng
13:55
SGN
14.425.600 ₫
+10 điểm
VN
VN 337 (S-P/thông tiêu chuẩn)
09:30
KIX
6h00p
1 điểm dừng
15:30
SGN
16.247.200 ₫
+10 điểm
VN
VN 321 (I-Phổ thông)
10:30
KIX
3h25p
Bay thẳng
13:55
SGN
24.656.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 331 (I-Phổ thông)
10:30
KIX
7h25p
1 điểm dừng
17:55
SGN
29.127.200 ₫
+10 điểm
VN
VN 321 (C-Th/gia linh hoạt)
10:30
KIX
3h25p
Bay thẳng
13:55
SGN
35.898.400 ₫
+10 điểm
VN
VN 331 (C-Th/gia linh hoạt)
10:30
KIX
7h25p
1 điểm dừng
17:55
SGN
37.002.400 ₫
+10 điểm