14 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 24/10/2020 (8/9 âm lịch)
Osaka
TP Hồ Chí Minh
thứ tư, 21/10
thứ năm, 22/10
thứ sáu, 23/10
thứ bảy, 24/10
chủ nhật, 25/10
thứ hai, 26/10
thứ ba, 27/10
VN
VN 321 (P-Siêu tiết kiệm)
10:30
KIX
3h30p
Bay thẳng
14:00
SGN
1.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 321 (E-Siêu tiết kiệm)
10:30
KIX
3h30p
Bay thẳng
14:00
SGN
1.749.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ829 (B_Eco)
09:30
KIX
3h30p
Bay thẳng
13:00
SGN
1.760.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 337 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
09:30
KIX
7h30p
1 điểm dừng
17:00
SGN
6.667.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 321 (Q-P/thông tiết kiệm)
10:30
KIX
3h30p
Bay thẳng
14:00
SGN
6.993.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 337 (S-P/thông tiêu chuẩn)
09:30
KIX
7h30p
1 điểm dừng
17:00
SGN
9.208.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 321 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:30
KIX
3h30p
Bay thẳng
14:00
SGN
9.208.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 331 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:30
KIX
7h45p
1 điểm dừng
18:15
SGN
9.324.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 331 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
10:30
KIX
7h45p
1 điểm dừng
18:15
SGN
9.394.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ829 (B_Eco)
09:30
KIX
3h30p
Bay thẳng
13:00
SGN
10.600.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 321 (D-Th/gia tiết kiệm)
10:30
KIX
3h30p
Bay thẳng
14:00
SGN
15.152.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 331 (C-Th/gia linh hoạt)
10:30
KIX
7h45p
1 điểm dừng
18:15
SGN
18.648.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 337 (C-Th/gia linh hoạt)
09:30
KIX
7h30p
1 điểm dừng
17:00
SGN
18.648.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 321 (C-Th/gia linh hoạt)
10:30
KIX
3h30p
Bay thẳng
14:00
SGN
18.648.000 ₫
+10 điểm