11 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 25/10/2020 (9/9 âm lịch)
Osaka
TP Hồ Chí Minh
thứ năm, 22/10
thứ sáu, 23/10
thứ bảy, 24/10
chủ nhật, 25/10
thứ hai, 26/10
thứ ba, 27/10
thứ tư, 28/10
VN
VN 321 (Q-P/thông tiết kiệm)
10:30
KIX
4h00p
Bay thẳng
14:30
SGN
8.632.548 ₫
+10 điểm
VJ
VJ829 (T_Eco)
09:30
KIX
4h00p
Bay thẳng
13:30
SGN
9.600.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 337 (Q-P/thông tiết kiệm)
09:30
KIX
5h55p
1 điểm dừng
15:25
SGN
10.457.838 ₫
+10 điểm
VJ
VJ829 (V_SBoss)
09:30
KIX
4h00p
Bay thẳng
13:30
SGN
10.600.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 331 (Q-P/thông tiết kiệm)
10:30
KIX
7h45p
1 điểm dừng
18:15
SGN
11.059.110 ₫
+10 điểm
VN
VN 321 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:30
KIX
4h00p
Bay thẳng
14:30
SGN
16.835.616 ₫
+10 điểm
VN
VN 337 (S-P/thông tiêu chuẩn)
09:30
KIX
5h55p
1 điểm dừng
15:25
SGN
18.918.594 ₫
+10 điểm
VN
VN 331 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:30
KIX
7h45p
1 điểm dừng
18:15
SGN
19.648.710 ₫
+10 điểm
VN
VN 321 (C-Th/gia linh hoạt)
10:30
KIX
4h00p
Bay thẳng
14:30
SGN
41.895.774 ₫
+10 điểm
VN
VN 337 (C-Th/gia linh hoạt)
09:30
KIX
5h55p
1 điểm dừng
15:25
SGN
45.353.088 ₫
+10 điểm
VN
VN 331 (C-Th/gia linh hoạt)
10:30
KIX
7h45p
1 điểm dừng
18:15
SGN
46.920.690 ₫
+10 điểm